Hankie van der Tuin

Hankie van der Tuin volgde een peer jaor leden de kursus Stellingwarfs en kreeg d’r aorighied an om verhaelen in die tael te schrieven. Op StellingPlus kun jim wark van heur lezen, in et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend zal inkotten ok een verhael van heur plaetst wodden.

Etentien

Ni’je verhaelen

Op et mement kommen d’r bi’j StellingPlus de hieltied ni’je verhaelen en gedichten binnen van Stellingwarver schrievers. Dat wark wodt de hieltied zo gauw meugelik plaetst onder et koppien ‘Schriefklub”. Vandaege kwam et ni’jste verhael van Sjoukje Oosterloo binnen: De iene zien dood…

Koosje Hornstra

Koosje Hornstra is al jaoren lid van de schrieversklub van de Stellingwarver Schrieversronte. Now en dan publiceert ze wark in o.e. de Stellingwarver Spreukekelinder en et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend. Van datzelde blad is ze ok redakteur en het daorveur mit riegelmaot een praotien mit een bekende of minder bekende Stellingwarver.

Et sokkemaegien