Fotowedstried veur Stellingwarver schoelekiender

 

Fotowedstried veur schoelekiender van et basisonderwies in Stellingwarf

Vanwegens et 40-jaorig bestaon van de Stellingwarver Schrieversronte gaf de stichting dit jaor o.e. et boek De dörpen van Stellingwarf in oolde beelden uut. De Schrieversronte wil liekewel ok graeg foto’s van alle dörpen verzaemelen die now maekt wodden kund. En dan niet deur volwassenen, mar deur kiender van et basisonderwies. Daoromme wodde in et kader van et vak Hiemkunde in et basisonderwies een fotowedtried veur schoelekiender uutschreven. De wedstried wodde tiedens de jaorlikse hiemkundemiddag veur et basisonderwies op oflopen 19 september ankondigd.

Vlak nao de haastvekaansie is via alle basisschoelen an de kiender vraogd om an de wedstried mit te doen deur een foto te maeken van et eigen dörp. Mit de foto moet dudelik maekt wodden wat d’r zo biezunder is an dat dörp. De kiender meugen in een kotte bi’jheurende tekst heur keuze toelochten.

Een deskundige jury (mit o.e. de bekende jonge fotografen Marije Kuiper en Ruurd Jelle van der Leij) zal bepaolen wie per dörp in drie leeftiedskattegorienen de beste beeldbepaolende foto maekt het. Per dörp wodt daornaost iene winnende foto anwezen. De winnende foto’s van alle leeftiedskattegorienen zullen in 2013 in een speciaole expesisie te zien wezen. Alle negenendattig winnende foto’s per dörp zullen publiceerd wodden. De uutslag van de fotowedstried wodt rond 1 meert 2013 bekendmaekt.

 

De Kiek van Jan op:

De Kiek van Jan op:

Van Jan Koops van Oosterwoolde kreeg StellingPlus zeuven prachtige foto’s binnen van poddestoelen. Kiek en geniet!

Birkenzwam

Grote oranje bekerzwam

Grote spoonzezwam

Keuningsmaantel

Rooiekoolzwam

Gewone zwevelkop

Donker haeze-oor

De Kiek van Lenus op:

Veur de ni’je rebriek Kiek op Kiekies kwammen vandaege vuuf foto’s binnen van Lenus van der Broek uut Wolvege. Hi’j zegt over zien foto’s et volgende:

NI’JHOOLTPAE / WOLVEGE: Ieder jaorgetiede het zien bekoring, zo ok de haast. Op tal van plakken in de gemiente West-Stellingwarf bin now de mooie haastkleuren te zien.

Kiek en geniet:

 

Foto van de maond

Foto van de maond:

Overheerlike zute stoofappelties an een zowat 90-jaorige appelboom

(Foto: Sietske Bloemhoff)