Zendemi’jen

Op disse foto uut et archief van de Stellingwarver Schrieversronte zien jim drie manluden an et zendemi’jen. De foto woddde maekt tiedens de opnaemen veur de videofilm over oolde ambachten in Stellingwarf. Deur te klikken op Pieter Heida kriegen jim de foto in beeld, mit veuran op de foto Pieter Heida van Oosterwoolde, iene van de meerst belangrieke mitwarkers an de film.

STELLINGWARFS VOLKSLIED OP CD

Al duurt et nog even veurdat ien en aander klaor is, et Stellingwarfs Volkslied zal nog dit jaor opneumen en op een cd uutbrocht wodden deur de Stellingwarver Schrieversronte. De cd komt in een speciaol 32 bladzieden tellend boekien mit daorin de tekst van et lied, infermaosie over et volkslied en de schriever daorvan H.J. Bergveld, mar ok is d’r ommedaenken in veur de biezunderheden van de Stellingwarver regio. Et idee hierveur komt van Magda Dullemond van Boompers en Bergveldkenner Henk Bloemhoff.

Et Stellingwarfs Volkslied zal in twie versies opneumen wodden; de eerste versie zal inzongen wodden deur een koor daor op dit mement al overleg mit is. De twiede versie wodt instermentaol, daorveur zal (een diel van) een körps zorgen. Veur de begeleidende teksten in et boekien zorgt Henk Bloemhoff van Oosterwoolde, de vormgeving is in hanen van Alain ter Schuur uut Wolvege, de opnaemen wo’n verzorgd deur Serge Epskamp van Casco Songs in Zaandhuzen.

(Laeter meer …)

GEEF JE OP VEUR STELLINGWARFPOP!

STELLINGWARFPOP OP ZAOTERDAG 9 NOVEMBER

Zoas eerder al ankondigd wodde is de zesde edisie van Stellingwarfpop op zaoterdagaovend 9 november. Et festival is dit keer binnen en dat is in et dörpshuus van Makkinge. Ondertussen hebben heur de eerste bands en singer-songwriters al anmeld en daor is de veurbereidende kemmissie vanzels ommeraek bliede mit. Tiedens et festival zal d’r ok een optreden wezen van de winners van Stellingwarfpop 2012, dat weren Serge Epskamp en Erwin van de Ven. Zi’j wunnen et festival doe mit et schitterende lietien ‘Laeste volle maone’.

DSC_2319

Serge Epskamp en Erwin van de Ven (links) wunnen Stellingwarfpop 2013 (foto: Lenus van der Broek)

Stellingwarfpop 2013 zal prissenteerd wodden deur Fons Herder uut Grunningen, mar van oorsprong van Oosterwoolde. Fons is veural bekend as zanger van de band ‘A liquid landscape’, een band die geweldig an de weg timmert. Tiedens et eerste Stellingwarfpop wun Fons mit Mukusha (een gelegendhiesfermaosie van him en zien meziekmaoten Niels en Robert van Dam), mit et prachtige, akoestisch uutvoerde  ‘Mooie dingen’  de twiede pries.

Op dit mement is ok de jury bekend, die bestaot krek as veurig jaor uut de leden Robert van Dam (uut Grunningen, bassist/gitarist ‘A liquid landscape’), meziekkenner/muzikaant Klaas Ozinga uut Makkinge en Peter Riksma (Zaandpol, neerlandikus en kenner van et Stellingwarfs, bestuurslid Stellingwarver Schrieversronte).

Om mitdoen te kunnen moet elke dielnemer op zien minst ien Stellingwarfstaelig lietien naor veuren brengen. Dat lietien moet oorspronkelik wezen, dat gelt niet alliend veur de tekst, mar ok veur de meziek. Vertaelings kommen niet in anmarking veur de priezen, mar meugen vanzels wel tiedens de optredens bruukt wodden. De priezen bestaon ok dit jaor weer uut drie geldpriezen: de eerste preis is € 250,00, de twiede € 125,00 en de dadde € 75,00.

Wie graeg mitdoen wil: je opgeven kan bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Dat kan deur even te mailen naor info@stellingwarfs.nl. Bellen kan ok, et tillefoonnr. is 0516-451108, dan even vraogen naor Sietske Bloemhoff.

 

Facebook event: https://www.facebook.com/events/172832882876548/