Meziek in de Stellingwarver netuur

Meziek in de Stellingwarver netuur:

DSC_7259

 

DSC_7270

 

DSC_7276

 

DSC_7286

 

Veurofgaonde an et popfestival Farmfest in Ooldetriene wodde op zaoterdag 13 juli ‘Farmfest verdwaelt’ orgeniseerd. Op verschillende plakken in een speciaol uutzette kuiertocht deur de Rottige Miente weren akoestische optredens van zes bands en singer-songwriters. Een prachtig intitiatief, waor roem honderd belangstellenden ommeraek van geneuten hebben. (Foto’s Lenus van der Broek)

Foto’s van de maond: hoe twietaelig is Ierlaand?

ierland 001

Hoe twietaelig is Ierlaand? vreug Harmen Houtman an de redaktie van StellingPlus. Hi’j gaf zels et antwoord: ommeraek twietaelig! Dat ondervun hi’j doe hi’j kotleden mit zien levenskammeraod Jacob mit vekaansie was op dat prachtige grune eilaand. Om die twietaelighied zien te laoten stuurde Harmen een drietal foto’s op, die we vanzels graeg plaetsen. Op de foto’s bin twietaelige opschriften te lezen op winkels, bars, op straoten en zo wat henne, in et Gaelic en in et Engels. ‘Alderdeegst op et asfalt van de busbaene staot in beide taelen angeven dat op dat plak alliend de bus rieden mag,’ vertelt Harmen in zien begeleidende mail. Neffens him staot iederiene d’r in Ierlaand ok aachter dat beide taelen in et eupenbaor zoveul bruukt wodden.

ierland 002 (2)

Neffens Harmen is dit een goed veurbeeld van hoe as et in Stellingwarf ok kunnen zol,  zo kuj’ toch ok mit je tael ommegaon? Niks gien schaemte of wat dan ok, gewoon doen! Et geft toch een mooi en uniek stokkien identiteit an?

ierland 003 (1)

Trouwens, ok in o.e. Schotlaand schienen ze de Keltische tael en et Engels veul in et eupenbaor naost mekeer te bruken, vertelt Harmen veerder. Op de bovenstaonde foto’s van Harmen zien jim prachtige veurbeelden van eupenbaore twietaelighied in Ierlaand!

As jim tiedens jim vekaansie in ere streken of lanen dit gebruuk van streek- en laandstael naost mekeer tegenkommen, zollen we ok van jim graeg foto’s en een kotte toelochting toestuurd kriegen. Jim kun jim reakties mailen naor info@stellingwarfs.nl.

Prieswinners fotowedstried veur leerlingen basisschoelen bekendmaekt

Ni’j initiatief Stellingwarver Schrieversronte

Prieswinners fotowedstried veur leerlingen basisschoelen bekendmaekt

Woensdagmiddag 19 juni bin in Berkoop de zes priezen uutrikt an de winners van de fotowedstried veur leerlingen van de Stellingwarver basisschoelen. De fotowedstried is een ni’j initiatief van de Stellingwarver Schrieversronte die om de twie jaor holen wodden zal. Bi’j disse eerste keer wodden de leerlingen vraogd om een foto te maeken van een plak in heur dörp dat in heur ogen hiel belangriek is. Hiel wat schoelekiender deden an de wedstried mit, toch hoopt de Schrieversronte dat d’r de volgende keer nog meer leerlingen mitdoen zullen!

De jury beston uut de onderhaand laandelik bekende fotografen Marije Kuiper en Ruurd Jelle van der Leij. Beide fotografen bleken vol lof te wezen over de kwaliteit van hiel veul inzunnen wark, en hebben butendat ommeraek veul wardering veur dit ni’je Schrieversronte-initiatief.

De winnende foto’s zullen alle zesse publiceerd wodden in et augustusnommer van et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend.

DSC_5953 (1)

Op ‘e foto vuuf van de zes winners, v.l.n.r.: Dana Jonker uut Oosterwoolde (1e pries groep 3 en 4), Irene Groen (Ni’jberkoop, 2e pries groep 3 en 4), Nienke Groen (Ni’jberkoop, 1e pries groep 5 en 6), Jeroen Boonstra (Makkinge, eerste pries groep 7 en 8) en Suzanne Wols (Ooldelaemer, 2e pries groep 7 en 8). Op de foto mist Jessica Tietema uut Sunnege (2e pries groep 5 en 6). Foto: Lenus van der Broek.

In Berkoop: Tentoonstelling Ruurd Jelle van der Leij

voorkant_sietske_dec_12

Bi’j Hotel Resteraant Lunia in Berkoop is een prachtige tentoonstelling inricht mit fotowark van Ruurd Jelle van der Leij. Bi’jkotten wodt die tentoonstelling nog veerder uutbreided deur in de mooie tuun van Lunia biezundere fotopanelen te plaetsen. We raoden jim van hatte an om de zo mooie foto’s van Ruurd Jelle bi’j Lunia te bekieken. En wie graeg een foto van Ruurd Jelle hebben willen zol, dat kan, want ze bin ok te koop! Lunia is alle daegen los.