Twietaelighied in Bosnië

Van Sina van der Land uut Oosterwoolde kregen we verschillende foto’s van verkeersbodden daor twietaelighied in Bosnië op te zien is:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

‘De bovenste tekst op de twie eerste bodden is in et Cyrillisch, de onderste in et ABC-alfabet,’ zo geft Sina an. Et gebruuk van et Cyrillisch in et eupenbaor komt in Bosnië nog beheurlik veul veur, dat maeken de foto’s van Sina wel dudelik. Veerder vertelt de van oorsprong uut Grunningen ofkomstige Oosterwooldse: ‘ Wat de tekst van de dadde foto betekent is me trouwens niet bekend. We gaon soms mit een jaor d’r tussen elk jaor naor Bosnië. Wi’j wonen naost meensken die uut Bosnië kommen. Oonze Bosnische buurman vreug as we een keer zin hadden om mit te gaon naor Bosnië. Dat was niet an dovemaansoren zegd! Et doel was dat we d’r ien keer naor toe gongen, mar we gaon d’r now al tien jaor naor henne. De laeste jaoren gaon we zels op pad om de regio te bekieken. Et is een prachtig laand mit geweldig aorige meensken. Jaoren leden, doe et laand nog kommunistisch was, was et verplicht dat de kiender op schoele de Cyrillische letters leerden. ‘

‘Persoonlik vien ik et lastig om veul zaeken, zoas de poletiek, in et laand te begriepen. Aj’ een kaorte naor je femilie versturen moej’ d’r goed omme daenken daj’ de juuste postzegel gebruken, want d’r bin drie soorten. In et noorden van Bosnië wonen veul Serven en Moslims; in de midden Serven en Kroaten. Gaoj’ de greens over bi’j Bihac dan hoej’ alliend mar je paspoort en zo zien te laoten, mar bi’j de greens van Dubica moej’ een pepier inleveren mit je gegevens dat deur de plaetselike pelisie invuld is. Daor staot o.e. op hoe lange aj’ d’r west binnen en waore.’

 

 

Line-up Stellingwarfpop 2013 bekend

Ok al is de zesde edisie van Stellingwarfpop 2013 pas op 9 november, et pergramme veur et popfestival zit now al vol. Kotleden gaf de zesde band him op veur de wedstried. Behalven de optredens van de dielnemers an die wedstried is d’r ok een optreden van Serge Epskamp, hi’j wun Stellingwarfpop in 2012. Wie an Stellingwarfpop mitdoen wil, moet op zien minst ien origineel lietien in et Stellingwarfs naor veuren brengen. Dat hoolt niet alliend in dat de tekst ni’j wezen moet, mar etzelde gelt ok veur de meziek. De laeste jaoren vaalt op dat de hieltied meer dielnemers meerdere lieties in de streektael bruken gaon, en daor is de orgenisaosie ommeraek wies mit.

De dielnemers van Stellingwarfpop 2013 bin:

The After Midlife Group

Shady Lane

Spirit of the dark

Rock-Revelation

Rosey Kills

‘k Wait nait

De deskundige jury, die uutmaeken zal welke Stellingwarver lieties et beste binnen, bestaot uut Robert van Dam, Klaas Ozinga en Peter Riksma. Veur de drie beste lieties bin geldpriezen beschikber steld. Stellingwarfpop wodt prissenteerd deur Fons Herder, hi’j is o.m. bekend as zanger van A Liquid Landscape.

Stellingwarfpop 2013 is op 9 november in et dörpshuus van Makkinge, et festival begint aovens om half achte. De toegang is ommenocht.

Meziek in de Stellingwarver netuur

Meziek in de Stellingwarver netuur:

DSC_7259

 

DSC_7270

 

DSC_7276

 

DSC_7286

 

Veurofgaonde an et popfestival Farmfest in Ooldetriene wodde op zaoterdag 13 juli ‘Farmfest verdwaelt’ orgeniseerd. Op verschillende plakken in een speciaol uutzette kuiertocht deur de Rottige Miente weren akoestische optredens van zes bands en singer-songwriters. Een prachtig intitiatief, waor roem honderd belangstellenden ommeraek van geneuten hebben. (Foto’s Lenus van der Broek)

Foto’s van de maond: hoe twietaelig is Ierlaand?

ierland 001

Hoe twietaelig is Ierlaand? vreug Harmen Houtman an de redaktie van StellingPlus. Hi’j gaf zels et antwoord: ommeraek twietaelig! Dat ondervun hi’j doe hi’j kotleden mit zien levenskammeraod Jacob mit vekaansie was op dat prachtige grune eilaand. Om die twietaelighied zien te laoten stuurde Harmen een drietal foto’s op, die we vanzels graeg plaetsen. Op de foto’s bin twietaelige opschriften te lezen op winkels, bars, op straoten en zo wat henne, in et Gaelic en in et Engels. ‘Alderdeegst op et asfalt van de busbaene staot in beide taelen angeven dat op dat plak alliend de bus rieden mag,’ vertelt Harmen in zien begeleidende mail. Neffens him staot iederiene d’r in Ierlaand ok aachter dat beide taelen in et eupenbaor zoveul bruukt wodden.

ierland 002 (2)

Neffens Harmen is dit een goed veurbeeld van hoe as et in Stellingwarf ok kunnen zol,  zo kuj’ toch ok mit je tael ommegaon? Niks gien schaemte of wat dan ok, gewoon doen! Et geft toch een mooi en uniek stokkien identiteit an?

ierland 003 (1)

Trouwens, ok in o.e. Schotlaand schienen ze de Keltische tael en et Engels veul in et eupenbaor naost mekeer te bruken, vertelt Harmen veerder. Op de bovenstaonde foto’s van Harmen zien jim prachtige veurbeelden van eupenbaore twietaelighied in Ierlaand!

As jim tiedens jim vekaansie in ere streken of lanen dit gebruuk van streek- en laandstael naost mekeer tegenkommen, zollen we ok van jim graeg foto’s en een kotte toelochting toestuurd kriegen. Jim kun jim reakties mailen naor info@stellingwarfs.nl.

Foto’s De Fochtel

Van Ype en Joke Dijkstra uut Oosterwoolde kregen we kotleden onderstaonde mooi foto’s binnen van et Fochtelerverlaot:

P1160771

 

P1160773 (1)

 

P1160778

 

P1160779

 

P1160782