Fotowedstried veur Stellingwarver schoelekiender

 

Fotowedstried veur schoelekiender van et basisonderwies in Stellingwarf

Vanwegens et 40-jaorig bestaon van de Stellingwarver Schrieversronte gaf de stichting dit jaor o.e. et boek De dörpen van Stellingwarf in oolde beelden uut. De Schrieversronte wil liekewel ok graeg foto’s van alle dörpen verzaemelen die now maekt wodden kund. En dan niet deur volwassenen, mar deur kiender van et basisonderwies. Daoromme wodde in et kader van et vak Hiemkunde in et basisonderwies een fotowedtried veur schoelekiender uutschreven. De wedstried wodde tiedens de jaorlikse hiemkundemiddag veur et basisonderwies op oflopen 19 september ankondigd.

Vlak nao de haastvekaansie is via alle basisschoelen an de kiender vraogd om an de wedstried mit te doen deur een foto te maeken van et eigen dörp. Mit de foto moet dudelik maekt wodden wat d’r zo biezunder is an dat dörp. De kiender meugen in een kotte bi’jheurende tekst heur keuze toelochten.

Een deskundige jury (mit o.e. de bekende jonge fotografen Marije Kuiper en Ruurd Jelle van der Leij) zal bepaolen wie per dörp in drie leeftiedskattegorienen de beste beeldbepaolende foto maekt het. Per dörp wodt daornaost iene winnende foto anwezen. De winnende foto’s van alle leeftiedskattegorienen zullen in 2013 in een speciaole expesisie te zien wezen. Alle negenendattig winnende foto’s per dörp zullen publiceerd wodden. De uutslag van de fotowedstried wodt rond 1 meert 2013 bekendmaekt.

 

Veul ni’j eigentieds lesmateriaol prissenteerd

Tiedens de jaorlikse hiemkundemiddag veur de leerkrachten van et basisonderwies in de beide Stellingwarver gemienten wodde veul ni’j en eigentieds lesmateriaol veur mit naeme et Stellingwarfs binnen et vak Hiemkunde  prissenteerd. Opvalend was de grote verscheidenhied en de gruui van de hieltied meer digitale produkten. Ok de speciaole hiemkundewebstee www.stellingwerf-heemkunde.nl is de laeste tied geweldig uutbreid en bödt talloze digitale verwarkingsmeugelikheden veur de basisschoelen. Zoe’n dattig leerkrachten kwammen op de inspirerende middag of. (Laeter meer…) 

De foto’s bin maekt deur Lenus van der Broek

Kursus Gedichten schrieven

Op donderdagaovend 27 september begint in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop een kursus Gedichten schrieven. De kursus bestaot uut vier aovens en wodt geven deur neeerlandikus Peter Riksma uut Zaandpol (bi’j Emmen). De kursus zol al eerder geven wodden, mar deur verschillende oorzaeken is dat niet gebeurd.

Bi’j de kursus gaot et dus om et schrieven van gedichten; waor kriej’ dan allemaole mit te maeken, wat veur perblemen kuj’ integen kommen. Tiedens de kursusaovens is d’r daoromme veul ommedaenken veur aspekten die mit et schrieven van poëzie te maeken hebben. Een peer daorvan bin: moet poëzie altied riemen, vorm en inhoold, zin en historie, riemschema’s, daenken in beelden, kompesisie, et onderwarp, foefies bi’j et dichten, schrieven in de praktiek en publiceren.

De kursus wodt in et Stellingwarfs geven, mar et schrieven kunnen van de Stellingwarver tael is om disse kursus volgen te kunnen, gien vereiste. Alle kursusaovens (27 september, 4, 11 en 18 oktober) bin van 19.30 – 21.30 ure. De kosten bin € 50,00 per persoon, daor bin de koffie en thee, mit wat d’r bi’j, bi’j inbegrepen. Anmellen kan op et kantoor van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop deur even te bellen naor 0516-451108, mailen kan vanzels ok naor info@stellingwarfs.nl.   

e-learning Stellingwarfs

De kommende tied zal op de webstee StellingPlus de hieltied meer ommedaenken kommen veur de ni’je Internetkursus E-learning Stellingwarfs (in opbouw). Bi’j de kursus zal gebruuk maekt wodden van et Verklarend Handwoordenboek Stellingwarfs – Nederlands. Dat woordeboek is daoromme begin oktober 2010 al op disse webstee plaetst.
Et eerste diel van de ni’je kursus zal ansluten bi’j de al jaoren bestaonde kursus Stellingwarfs veur beginners.