Oplossing meertpuzeltien 2017

In et meertpuzeltien van de Stellingwarver Spreukekelender van 2017 mossen in acht uutdrokkings de ontbrekende woorden invuld wodden. Dat weren:

 1. Noordenstof komt MOOI weer of.

 

 1. Grote huzen weinig LAAND, dikke koppen en gien verstaand.

 

 1. Lange ti’jen is beter as lange VINGERS

 

 1. Hi’j is zo lui as een LUUS op een zeer heufd.

 

 1. Et leven is niet altied RIES mit rezienen.

 

 1. Dat is ok een mooie MENISTER van weer en wiend.

 

 1. Et is mi’j om et even, as et HONNEN binnen of teven.

 

 1. Drie keer PROESTEN is drie daegen mooi weer.

 

Oplossing feberwaoripuzeltien 2017

In de tien zinnen van dit puzeltien in de Stellingwarver Spreukekelender van 2017 zatten gien tien, mat alderdeegst elf dieren verstopt:

 1. piere
 2. rotte / otter
 3. hatte
 4. slakke
 5. haeze
 6. raeven
 7. slange
 8. moes
 9. katte
 10. ezel

Oplossing jannewaoripuzeltien 2017

De oplossing van et jannewaoripuzeltien van de Stellingwarver Spreukekelender 2017 is:
p
op
sop
poes
soepe
stoepe
poesten
NB: deur een verzin is in de kelender van 2016 in december dezelde puzel ofdrokt as in oktober

Oplossing oktoberpuzeltien 2016

De oplossing van et oktoberpuzeltien van de Stellingwarver Spreukekelender 2016 is: LANGSTE DAG. De woorden die invuld wodden moesten weren: sLaod, kAel, raNje, biGge, ekSter, sTief, laEken, aDder, klAor, anGel.