172. ‘t Buurthuus

  

In Noordwoolde het et dörps- en aktiviteitencentrum bi’j et Rietvlechtmuseum al een schoffien de mooie Stellingwarver naeme ‘t Buurthuus. Dat kuj’ lezen op et gebouw zels, op ‘e wapperende vlaggen bi’j de ingaank, mar ok op ‘e kleraosie van de vri’jwilligers die et centrum beheren.

170. Blessebroggepolder

    

De schaans bi’j De Blesse ligt in et gebied van It Fryske Gea dat de ‘Blessebroggepolder’ nuumd wodt. Ok hier lat de Friese netuurinstelling weer zien dat ze in Beetsterzwaog gebruuk maeken van naemgevings in et Stellingwarfs van heur terreinen in oonze kontreinen. Dat is een ploeme weerd, ok al zol hier aenlik ‘poolder’ staon moeten hebben…