204. De Wrotters

In Wolvege ligt naost et spoor et kompleks mit volkstunegies van tuunverieninge De Wrotters. D’r moet vanzels eerst ok wel wrot of vrot wodden veurdaj’ grune boonties, bieties, wottelties en aander lekkers uut je eigen (volks)tuun eten kunnen! (Tekst en foto: Johan Veenstra)

203. Overlendepad


In Ooldetriene ligt et Overlendepad en dat pad ligt d’r al jaoren. Op officiële botties komt de naeme Lende in plak van Linde dus al langer veur. Et is niet wat van de laeste jaoren. De Lende kuj’ hier overstikken mit een pontien, daj’ zels over et waeter trekken moeten. (Foto en tekst: Johan Veenstra)

202. Stille Wille

‘Stille Wille’ is de mooie Stellingwarver naeme van een huus an de Spangehoekweg in Spange in Stellingwarf-Westaende. Annie Dedden van Wolvege maekte d’r een foto van en stuurde oons die toe. Eerder zag Akkie Zeilsttra van Raevenswoold dezelde naeme op een vekaansiehuus in Appelsche in Oostaende (nr.169 in de serie Stellingwarfs in et ‘wild’).

201. De Lendepoolder

De Lendepoolder is een ni’j anlegd netuurgebied tussen de Lindewijk in Wolvege en de revier De Lende. Et gebied is van It Fryske Gea, en het krek as de ere netuurgebieden van disse netuurverieninge een Stellingwarver naeme kregen. In et Friestaelige diel van Frieslaand kriegen zokke netuurgebieden een Friese naeme.