167. De tael van et hatte

Twie van de 32 Under de toer/LF2018 projekten wo’n in de Stellingwarven opvoerd. Et eerste projekt was et straottheater De Verdwenen Peerden dat op 3 en 4 augustus mit hiel veul sukses opvoerd wodde in Ni’jberkoop en Berkoop. Op 5 en 6 oktober is et de beurt an De tael van et hatte, een theatraole kuiertocht van een ure deur Der Izzerd. Op ‘e foto et beeldmark van et projekt. Et staot op ‘e hoeke van de Slingerweg en de oolde rieksweg in Hooltwoolde en is maekt deur Co van Geene.

163. In et hoolt

  

De tennisverieninge van Hooltpae hiet In et hoolt. Dat is een hiele toepasselike naeme, want de tennisbaenen van de verieninge liggen lekker beschut  in de bos! Disse foto’s bin van Johan Veenstra, mar ok Freddie de Vries gaf de naeme deur veur de rebriek Stellingwarfs in ‘t ‘wild’.