163. In et hoolt

  

De tennisverieninge van Hooltpae hiet In et hoolt. Dat is een hiele toepasselike naeme, want de tennisbaenen van de verieninge liggen lekker beschut  in de bos! Disse foto’s bin van Johan Veenstra, mar ok Freddie de Vries gaf de naeme deur veur de rebriek Stellingwarfs in ‘t ‘wild’. 

161. Et Stoefzaand

Bi’j RCN Vekaansiepark de Roggeberg in Appelsche hebben ze oflopen 5 meie een ni’j overdekt speulplak eupend. Dat is vanzels in oons soms zo regenachtige laand al hiel mooi, mar et vekaansiepark het ok nog es veur een Stellingwarver naeme van dat ni’je speulplak zorgd. Die naeme is ’Et Stoefzaand’. De meensken van De Roggeberg zorgden d’r liekewel mitien ok veur dat d’r twie toepasselike Stellingwarver teksten op ’e muren van ’Et Stoefzaand’ kwammen. Die teksten, daor de naeme o.e. op inspireerd is, bin ofkomstig uut een verhael van Wube Lamers van de Kuunderwal (1912-2001) dat hi’j indertied over de Kaele Dunen schreef:

Wat een mooie stee, en wat hebben de kiender daor een wille. Dan kuj’ zien dat ze op zoe’n plak niet veul speulgoed neudig binnen. Daor hej’ ja genoeg an et stoefzaand, en ie kun je d’r tot an de laete zoemeraovend vermaeken. En wat kuj’ nao zoe’n lange dag dan heerlik slaopen nao al dat gevrot en gebaggel in et zaand.De wiedhied en de machtige ruumte maekt van ieder daor een aander meenske.

 Aj’ es in de Kaele Dunen kommen, daor bi’j Appelsche, dan ziej’ nog wel es wat, daor aj’ in vremde lanen vaeke omme zuken moeten. De grote hoogten en de leegten en et stoefzaand en de mooie veergezichten op de bossen die d’r omme henne liggen, et is allegere biesterbaorlik mooi.

160. Iegepoeledijk

  

Dit keer weer es een hiele biezundere naeme veur Stellingwarfs in et ‘wild’. Et gaot om de Iegepoeledijk in Langedieke. Et woord ‘iegepoele’ komt ok veur in Oosterwoolde, zo is de uutleg d’r van te lezen in et Veldnaemeboek van Oosterwoolde, dat verleden haast verscheen. In dat boek is bi’j die verklaorig te lezen dat ‘iegel’ in et Drents bloedzoeger betekent; zo komt ok de veldnaeme ‘Iegelpoel’ in Eext veur. Vermoedelik is et woord ‘iegel’ in et Stellingwarfs verleuren gaon, mar komt et in elk geval in twie veldnaemen nog veur. In et veldnaemeboek van Oosterwoolde wodt veerder angeven dat bloedzoegers vroeger een grote ekenomische weerde hadden i.v.m. de geneeskunde; meensken wussen welke poelen ze in zatten en vongen ze om an dokters te verkopen… De Iegepoeledijk is et stokkien weg tussen de Stokdijk en De Bult.