158. Et gaot weer bluien!

Bi’j et verzorgingstehuus Lenna in Wolvege staot op een groot bod ‘Et gaot weer bluien!’; een mooie veurjaorstekst in et Stellingwarfs. Now schrieven we in et Stellingwarfs altied bluuien, mar in et westelike Stellingwarf wodt et woord vaeks mit de ‘ui’ uutspreuken, dus mit de klaank van et Nederlaanse ‘bui, lui of… ui’! En daoromme ziej’ dan ok wel es disse schriefwieze. De foto wodde instuurd deur Annie Dedden uut Wolvege.

 

157. De Kuunder

  

Et is meraokels mooi dat staorigan de officiële – Stellingwarver – naemen van revieren, kenaolen en zo henne de hieltied meer zichtber bruukt wodden. Op 15 meert 2006 wodden die naemen, krek as de Friese naemen veerderop in Frieslaand, officieel vaastesteld deur de perveensie. Dat gelt dus ok veur de naemen van de revieren daor de verni’jde N 381 over henne gaot, in dit geval De Kuunder bi’j Oosterwoolde.

De foto’s veur ‘Stellingwarfs in et wild’ bin instuurd deur Jan Oosterhof van Makkinge.

156. Lochtenrek

  

Jim zien hier foto’s van de ni’je brogge over De Kuunder bi’j de Drie Tolhekken. Die brogge kreeg de mooie Stellingwarver veldnaeme Lochtenrek, op initiatief van Durk Gorter, Jan Oosterhof en Wiebe van der Vliet uut Makkinge.

Lochtenrek, ok wel Et Lochtenrikke nuumd, is de naeme van een bossien dat ‘nuumd wezen kunnen zol naor een stuw of zowat in De Kuunder (Popping, 1903); een bron uut 1859 het et daor ok dudelik over (>Luchtenriksmaadje)’.  Disse gegevens, en nog veul meer over disse biezundere veldnaeme, bin te lezen in et boek ‘Veldnaemen van Stellingwarf, diel VII, Oosterwoolde’ (Stellingwarver Schrieversronte, 2017, ISBN 978-90-6466-191-4)

De foto’s wodden toestuurd deur Jan Oosterhof uut Makkinge.