24. De Meuleveldweg

Meuleveldweg, Fettje

Van Fettje Alten van Noordwoolde kregen we disse foto van de Meuleveldweg. De foto is neumen op et plak daor de Meuleveldweg uutkomt in de buurtschop Riesberkaampen bi’j Buil.

23. De knienebergen

Knienebergen, 2, Annie

Knienebergen, 3, Annie

Veur de rebriek Stellingwarfs in et wild kregen we van Annie Dedden van Blesdieke disse beide foto’s. Et huus mit de naeme ‘De knienebergen’ staot in De Blesse. Et zol wezen kunnen dat et hier om een oolde veldnaeme gaot, die angeft dat et een wat heuvelachtige omgeving is daor een boel knienen veurkwammen. Op meer plakken komt de naeme as veldnaeme veur, zo ok in Berkoop, mar dan as ‘De knienebarg’.

22. De Miente

De Miente, 1, Joke

De Miente, 2, Joke

An de Snellingerdiek in Oosterwoolde staot et aktiviteitencentrum mit de Stellingwarver naeme ‘De Miente’. In et centrum wo’n veul kulturele aktiviteiten orgeniseerd, en d’r is ok onderdak veur de lekaole omroep Odrie. Mit ‘miente’ wodt gemienschoppelik laand bedield; laand dat deur meerdere boeren bruukt wodde. Ok as streeknaeme komt et veur, zoas de buurtschop bi’j Noordwoolde. ‘De Miente’ in Oosterwoolde geft an dat et centrum bedoeld is veur gemienschoppelik gebruuk. De foto’s wodden maekt en opstuurd deur Joke Brouwer uut Oosterwoolde.

21. De Uutwiek

De uutwiek, Liest

Ok al zoj’ d’r niet mitien an daenken, mar et dörp Berkoop het een haventien. Dat ligt an et aende van de Preenzewiek, die veur een veerverbiening zorgd vanof de revier De Kuunder. De haven het plak veur zoe’n twintig boten en het de mooie Stellingwarver naeme De Uutwiek. De foto wodde maekt en toestuurd deur Hans Liest van Berkoop.

20. De Haegen

De Haegen, Johan 2

De Haegen, Johan 1

In Ni’jhooltwoolde staot an de Weerdiek dit huus mit de Stellingwarver naeme ‘De Haegen’. De betekenis van et woord haege is een stroke laand tussen twie kraggen. Bi’j et turfstikken wodde de grond op ’e haegen gooid, zo bin ze ontstaon. De foto’s mit de gegevens kommen van Johan Veenstra van Ni’jhooltpae.