494. Stellingwarfs Stoofpottien!!

Bi’j kefé-resteraant Boszicht in Ni’jberkoop kuj’ verhipte lekker eten. Zoas bi’jglieks et Stellingwarfs Stoofpottien!! Hans Salverda zien fiets vaalt daor ok nogal es omme… en maekte d’r kotleden ok disse foto.

493. Bercoperweg

De weg tussen Ni’jberkoop en Makkinge hiet Bercoperweg. Et is al een hiele oolde verbieningsweg van Wolvege, Hooltpae, Ni’jhooltpae, Berkoop, Ni’jberkoop, Makkinge naor Oosterwoolde en het in ieder dörp een ere naeme. Now wodt veur de aorighied wel es Bercoop schreven, mar et aenlik gewoon Berkoop en Berkoperweg…

492. Tot kiek es in Ni’jberkoop

Bi’j kefé-resteraant Boszicht in Ni’jberkoop verkopen ze ok mooie kaorten van et kleinste dörpien van Oost-Stellingwarf. Dat aj’ daor es van die zo mooie omgeving geneuten hebben kuj’ d’r een mooie kaorte van versturen naor femilie, vrunden en ere kunde. Hans Salverda zag ze doe hi’j daor even anstak veur een bakkien thee.

491. Klaor: kastmis 2023

Bi’j de Bekhofschaans bi’j Berkoop wodt de boel weer es grondig anpakt. Zo wodt onder eren et veurterrein opni’j inricht en d’r komt een ni’j plak om te parkeren. Opdrachtgever hierveur is de perveensie, die bi’j dit soorte van grote klussen altied middels een infermaosiebod angeft wat et doel is. Hiel mooi is dat de perveensie in Stellingwarf daorveur ok de Stellingwarver tael bruukt. Omreden d’r de laeste jaoren bi’j en om De Lende henne wel meer van zokke grote klussen gebeurd binnen zaggen we de Stellingwarver heufdtekst wel vaeker, mar ni’j is hier: Klaor: kastmis 2023 (Foto: Hans Salverda)

490. Wa’k kwiet wil

Hans Salverda maekte laestdaegs disse foto van een kontener mit de prachtige Stellingwarver tekst Wa’k kwiet wil. Die ston an de weg bi’j et kampeerplak Hertenweide in Zorgvlied. Et mooie initiatief om zokke stikkers maeken te laoten en te koop an te bieden is van et Huus van de Taol in Drenthe. Een idee veur de Stellingwarver Schrieversronte om de stikkers ok hier bi’jomme onder de meensken te brengen?