318. Nanninge

Intied bin drie buurtschoppen van Oosterwoolde zo goed as opslokt deur de ni’jbouw in et westelike pat. Iene daorvan is Nanninge; dat was indertied een kleine buurtschop bi’j de boerderi’je mit dezelde naeme (boverste foto). De boerderi’je is nog et ienige dat van de buurtschop overbleven is. In vroeger jaoren leup d’r een fietspad bi’j langes dat vanof Nanningesluus naor et dörp leup. Omreden de drie buurtschoppen zo dichte bi’j mekere liggen is indertied in Nanninge een bod plaetst mit alledrie de naemen. (Foto’s en tekst: Sietske Bloemhoff)

317. De Zwelvers

As echte netuurman kon Henk Jager disse mooie naeme vanzels niet ontgaon. ‘De Swelvers’ is al meer as dattig jaor de naeme van een schildersbedrief an de Stienwiekerweg in De Blesse. ‘Zwelver’ is et Stellingwarfs veur zwaluw, dat hebben jim grif wel deur. Et woord wodt in et Stellingwarfs trouwens niet mit een ‘s’ begonnen, mar krek as in et Nederlaans mit een ‘z’.

316. ’t Tolhekke

Henk Jager fietste kotleden deur Basse en kwam onder eren langs et zwembad in dat mooie plakkien. Hi’j zag ok dat et zwembad de Stellingwarver naeme ’t Tolhekke het. Vermoedelik het hier eertieds een tolhekke west, een plak waor aj’ tol betaelen mossen om veerder te meugen.

315. De Takkebienders

De ooldejaorsploeg van Ni’jhooltpae hiet De Takkebienders en ze weensken iederiene goeie feestdaegen! Disse ploeg jongvolk orgeniseert ieder jaor naachs mit de jaorwisseling een vuurwark bi’j mfc De Ni’je Stienze. Butendat zetten ze altied een prachtige kastboom op ’e Hoeke in et dörp bi’j et beeld Takkemaeker van beeldhouwer Hans van Coevorden. (Johan Veenstra)

314. Hoge- en Legeduurswoold

In Oosterwoolde liggen krek veur de greens mit Makkinge de beide buurtschoppen Hoge- en Legeduurswoold. En krek as bi’j alle ere Oosterwooldiger buurtschoppen staot ok hier een prachtig bod mit infermaosie over disse beide buurtschoppen. En al die info is in de tael van de streek zels: et Stellingwarfs! Et plaetsen van disse bodden gebeurde indertied op initiatief van de Historische Verieninge Oosterwoolde, mit ondersteuning en hulpe van de Stellingwarver Schrieversronte. (Foto’s en tekst: Sietske Bloemhoff)