372. De Krimpe

Johan Veenstra zag een schoffien leden de naeme De Krimpe op een huus an de Frieseweg in Blesdieke staon; zie nr. 328 van disse serie. Et is liekewel ok de naeme van een redelik ni’je ni’jbouwstraote in Ooldemark. Eerder laggen hier deur boswallegies begreensde kaampen. Bi’j disse straote lag (neffens topotijdreis) eerder een smaller perceel drekt aachter een brieder perceel (zie foto). Vermoedelik slat de naeme daor op; et gaot om een veldnaeme dus. (Foto en tekst: Henk Jager)

371. NAT kiek uut


Kotleden zag Henk Jager van De Blesse disse waorschouwing in et Stellingwarfs en maekte d’r een foto van. De baank staot in de baarm bi’j de T-splissing Vaort- en Liemweg in Steggerde.  

370. Bentemaden

De Bentemaden is een strekien dat onder de buurtschop Jardinge bi’j Oosterwoolde vaalt. Bente is de Stellingwarver anduding veur et ‘pijpestrootje’ dat in disse omkrieten altied al veurkwam en nog veurkomt. Bente wodde eertieds veural bruukt veur et maeken van pieperaegers, dokken (bossies bente veur onder de dakpannen) en veur et vlechten van bi’jekörven. Et is jammer dat ok et woorddiel ‘maden’ niet in et Stellingwarfs is, dan zol et Bentemaoden west hebben, en die naeme wodt van ooldsher bruukt. (Foto’s en tekst: Sietske Bloemhoff)

369. Stobbepoel

Nommer 26 van disse serie lat al de Zorgboerderi’je De Stobbepoele in Tronde (bi’j Else) zien. Intied is daor een winkel bi’jkommen, zoas op et bod dat op disse foto te zien is angeven wodt. Op et richtinganwiezersbod wodt ok de Stobbepoele zels angeven, alliend is de ‘e’ votvalen… Dat moet haost wel een verzin wezen van de Elsigers! (Foto: Hans Salverda)

368. www.tiedzat.nl

Tiedzat is de mooie naeme van de ooldejaorsploeg van Zorgvlied. Behalven dat de ploeg veur aorige aktiviteiten zorgd rond de jaorwisseling doen de leden meer. Zoas te zien is op dit bod, waorvan Hans Salverda uut Zorgvlied een foto maekte: op 18 juni hul Tiedzat de ‘Trekkerbehendigheid Zorgvlied’. Een weke laeter is d’r trouwens ok veul te doen. Op zaoterdag 25 juni is d’r de zoemerfair van Ni’jberkoop, de TT in Assen, mar bovenal:

NOW ZAOTERDAGMIDDAG 25 JUNI IS ET GROTE FEEST VAN DE STELLINGWARVER SCHRIEVERSRONTE VANWEGENS ZIEN 50-JAORIGE BESTAON. IEDERIENE IS VAN HATTE WELKOM VANOF IEN URE IN EUPENLOCHTTHEATER DE KOELE IN APPELSCHE!