390. 1ste wiekend augustus

Et is haost zoveer: et Dicky Woodstock Popfestival. Dat is in et eerste weekaende van augustus, zag Hans Salverda bi’j Wolvege en maekte d’r disse foto van. Now schrieven we in et Stellingwarfs weekaende, mar de bedoeling mit wiekend is vanzels hatstikke goed!

389.  ’t Olde Skoele Meesters ‘Uus

An et Binnenpad in Gieteren staot naost de oolde schoele ’t Olde Skoele Meesters ‘Uus. Et mag dudelik wezen dat daor in vroeger tieden de schoelemeester woonde. In et Stellingwarfs zoas wi’j dat hier schrieven, hewwe et over schoele mit een sch. Mar we spreken et meerstal wel uut as skoele mit sk. (Foto’s en tekst: Johan Veenstra)

388. Et Wiede

Ok in Overiessel wo’n Stellingwarver waeternaemen bruukt, zoas op dit bod mit fietskneuppunteroutes bi’j een kneuppunt in et plak De Kuunder. Et gaot hier om Et Wiede van De Lende in West-Stellingwarf. (Foto’s en gegevens: Henk Jager)

387. an de SLÛS

In et plak De Kuunder staot dit huus mit et naembod an de SLÛS. Now schrieven we in et Stellingwarfs sluus, en niet slûs. Dat is ja nargens veur neudig. We zien et wel vaeker, ok in woorden as buten waor dan bûten van maekt is. Jammer is zoks! De sluus waor hier op doeld wodt ligt vlakbi’j et aende van de Benedenlende. Bliekber gongen daor eertieds de van en naor zee kommende schippen deur. (Foto’s en gegevens: Henk Jager)

386. Piraten uut de regio, bandties kiek’n

Eerdaegs is et weer zoveer. Dan is d’r in Stienwiekerwoold et festival Dicky Woodstock. Op de poster, die Henk Jager in De Blesse zag, en waor hi’j disse foto’s va maekte, zag hi’j de volgende naemen in et Stellingwarfs: Piraten uut de regio, Tik van de Meule, Bierboekschoemmm, Bandties kiek’n, Klompen mark en Zwientietikken. Hier en daor wel mit een spellingsfout, mar daor zal et meziekplezier op 4, 5 en 6 augustus grif niet minder om wezen!