247. Huus zeuven

Disse winkel mit de mooie Stellingwarver naeme ‘Huus Zeuven’ staot an de Van Harenstraote in Wolvege. Henk Jager maekte d’r een foto van en stuurde die de redaktie van de rebriek Stellingwarfs in ’t wild toe.

246. EEM ZITTN

Henk Jager van Berkoop zag kotleden dit baankien an de Kosterweg in Steggerde. De tekst waor et veural op ankomt is in et Stellingwarfs! Want mit dit weer is et beslist et beste en gao hier ‘EEM ZITNN’…

245. Groeten uut Olpae

Tiedens mien fietstocht op 23 juli zag ik dat op een bod in Hooltwoolde alderhaande plakplaeties zatten. Zoas et plakplaetien Groeten uut Olpae. De Hooltpaeïngers schrieven vaeke van Olpae in plak van Hooltpae. (Foto en tekst: Johan Veenstra)

244. Stellingwarver Koffie

Een auto mit et opschrift Stellingwarver Koffie zag ik tiedens mien fietstocht op 23 juli in de Braandemeer onder Ni’jlaemer. Op internet zag ik daj’ bi’j dit bedrief Stellingwarver koffie kriegen kunnen en dat ze koffiemesienen verkopen, et onderhoold doen en ze eventueel rippereren. (Tekst en foto: Johan Veenstra)

243. Klebienders

Tiedens mien fietstocht van vandaege (12  juli 2020) zag ik bi’j et witte Lendebroggien op ’e Hoeve drie mooi uutdoste manluden van de meziek-/zanggroep Klebienders uut Wolvege. Ze weren krek doende en hang kompleet Stellingwarfstaelige anplakbiljetten op. Ze zollen speulen en zingen tiedens de Hoepel Op Corona Wandeling die vandaege op ’e Hoeve orgeniseerd wodt. Doe ’k zee da’k d’r foto’s van maeken zol, gaf ien van de Klebienders me een peer kloppies op ’e schoolder. Ik hebbe vanzels zegd dat de man in disse tied niet an me zitten mag! Straks hiel Ni’jhooltpae in quarantaine vanwege de schoolderkloppies van die iene man van de Klebienders! (Tekst en foto’s: Johan Veenstra)