45. ’t Tuunvinkien

Tuunvinkien, Annie

Tuunvinkien, Annie, 2

Ok in Vinkege koj’ Stellingwarfs in et ‘wild’ tegen. Annie Dedden zag daor disse aorige Stellingwarver naeme op een woonhuus, maekte foto’s en stuurde die naor StellingPlus.

44. Bottien bi’j de Koebos

Koebos 2, Johan

Koebos, Johan

Dit bottien staot an de Binnenweg in Ni’jhooltpae bi’j de Koebos. Van wie disse tekst is? Duden de letters K.B. lichtkaans op Karst Berkenbosch? De foto wodde veur Stellingwarfs in et ‘wild’ instuurd deur Johan Veenstra

42. Butenbieners

Butenbieners

Annie Dedden van Blesdieke ontdekt ok nogal es Stellingwarver naemen. ‘Aj’ d’r veur de rebriek Stellingwarfs in et ‘wild’ op letten, vaalt et me op dat d’r best veul Stellingwarver naemen bruukt wodden,’ zo vertelt ze. De Butenbieners is de naeme van de Karnevalsploeg van Steggerde.

41. Stienpad

Stienpad, Fettje

In de ni’jbouw van De Oosterstreek hebben een tal straoten Stellingwarver naemen zoas et Stienpad. De foto veur de rebriek Stellingwarfs in ’t wild’ wodde instuurd deur Fettje Alten van Noordwoolde.