22. De Miente

De Miente, 1, Joke

De Miente, 2, Joke

An de Snellingerdiek in Oosterwoolde staot et aktiviteitencentrum mit de Stellingwarver naeme ‘De Miente’. In et centrum wo’n veul kulturele aktiviteiten orgeniseerd, en d’r is ok onderdak veur de lekaole omroep Odrie. Mit ‘miente’ wodt gemienschoppelik laand bedield; laand dat deur meerdere boeren bruukt wodde. Ok as streeknaeme komt et veur, zoas de buurtschop bi’j Noordwoolde. ‘De Miente’ in Oosterwoolde geft an dat et centrum bedoeld is veur gemienschoppelik gebruuk. De foto’s wodden maekt en opstuurd deur Joke Brouwer uut Oosterwoolde.

21. De Uutwiek

De uutwiek, Liest

Ok al zoj’ d’r niet mitien an daenken, mar et dörp Berkoop het een haventien. Dat ligt an et aende van de Preenzewiek, die veur een veerverbiening zorgd vanof de revier De Kuunder. De haven het plak veur zoe’n twintig boten en het de mooie Stellingwarver naeme De Uutwiek. De foto wodde maekt en toestuurd deur Hans Liest van Berkoop.

20. De Haegen

De Haegen, Johan 2

De Haegen, Johan 1

In Ni’jhooltwoolde staot an de Weerdiek dit huus mit de Stellingwarver naeme ‘De Haegen’. De betekenis van et woord haege is een stroke laand tussen twie kraggen. Bi’j et turfstikken wodde de grond op ’e haegen gooid, zo bin ze ontstaon. De foto’s mit de gegevens kommen van Johan Veenstra van Ni’jhooltpae.

19. Bedde en broggien

Bedde en broggien, Johan

Bedde en broggien. Dat is et Stellingwarfs veur ‘bed and breakfast’! Daorveur kuj’ terechte bi’j Fokje Siegersma middenin Ni’jhooltpae tegenover de oolde schoele. Ie kun d’r ommeraek goed slaopen en kriegen d’r lieke lekkere broggies! De foto mit de gegevens wodde oons veur de rebriek ‘Stellingwarfs in et wild’ toestuurd deur Johan Veenstra.

18. De Klaeter

De Klaeter, Jaap, gebouw   de klaeter, Jaap

Van Jaap Elzenaar van De Hoeve kregen we veur de rebriek ‘Stellingwarfs in et wild’ disse beide foto’s. Jim zien hier de schoele van De Hoeve mit de mooie Stellingwarver naeme De klaeter. ‘Klaeter’ is een Stellingwarver benaeming veur de ‘ratelpopulier’; die boom zol hier eerder veul staon hebben. As de wiend deur et blad van die boom gaot heur ie een ‘klaeterend’ geluud…