483. ’t Pruugeltie

In Wapse hiet de opvang veur ukken ’t Pruugeltie. ‘Prugel’ of ‘prugeltien’ is een slim aorig woord veur een vaeks wat bi’jdehaand klein joongien, dat van alles wil, mar nog niet kan… (Foto en gegevens: Hans Salverda)

482. Meulegoorn

Disse peerdeboerderi’je en B&B in Wapse het de mooie naeme Meulegoorn. Een goorn is de benaeming veur een hoekien laand. Hier dus een hoekien laand bi’j een meule. Het hier vroeger lichtkaans een meule op dit plak staon? Oolde Wapsegers zullen je dat grif vertellen kunnen. (Foto’s en tekst: Johan Veenstra)

481. Bij de ien moej…

Bi’j de kassa en boven de tap in resteraant Keernpunt in Diever staot een mooie spreuke: Bij de ien moej geld geven, bij de aander moej betaelen. Ik zag dat naodawwe daor op et terras wat lekkers had hadden en ik daor even naor ’t husien gong. En doe zag ik dit moois dus. (Foto en tekst: Johan Veenstra)

480. Oolde-Lende

In de twiede helte van september zag Henk Jager disse mooie Stellingwarver naeme op een steiger van een haven an de zunnekaante van De Lende, even westelik van de Blesbrogge in West-Stellingwarf.