411. Weerribben

An de Paasloregel in Willemsoord staot dit bod van et fietskneuppunten Paasloregel. Op et bod staot et fietsnetwark Weerribben Wieden mit nogal wat Stellingwarver waeternaemen, zoas ok weer de Reune, al gaot et hier om een er stroompien as dat in nommer 403 in disse serie nuumd wodt. Op verschillende plakken wodt de anduding ‘reune’ veur waeterloop of ere stroompies ok as naeme bruukt. In disse serie sommen we die niet allemaole appat op. Vanzels bin de beide naemen van et fietsnetwark ok Stellingwarfs, en plaetsen hier as eerste Weerribben. (Foto en gegevens: Henk Jager)

410. Veur altied saem’n

In Gieteren wodt op een bod verwezen naor een oolde volksvertelling over Volken en Niesje op een zoemerdag in 1810. Die beidend weren hatstikke gek op mekeer! Now, mooier kan et vanzels niet!

(Foto en tekst: Johan Veenstra)

409. Elk kan zonder pas hier binnen

Aj’ Berkoop inrieden koj’ altied bi’j een VVV-bod langes mit een gedichien van Lamkje Hof-de Boer d’r op. We hebben d’r in disse serie tot now an toe al viere opneumen. De nommers 139, 149, 164 en 168. Hier is d’r nog iene. De vuufde in de riegel! (Foto en tekst: Johan Veenstra)

408. Koepeinse

Koepeinse is de Stellingwarver naeme veur een nog redelik ni’je straote (van 2018) in Bantege. Et gaot om een oolde veldnaeme van een, veerder westelik legen, rietperceel dat de vorm van een koepeinze het. Aorig is dat It Fryske Gea de naeme De Koepeinze bovendat as administratieve naeme bruukt veur et hiele gebied daor et rietperceel in ligt. Ok al ligt Bantege an de ere kaante van De Kuunder, et Stellingwarfs is daor now niet bepaold vremd. Vroeger wodde d’r ja ommeraek Stellingwarfs praot. Jaoren leden praotte ik nog mit oolde Bantegester rietsnieders. Zi’j zeden wel ‘zie’ i.p.v. ‘zi’j’, mar veerder verschilde heur Stellingwarfs kwaolik mit dat van oons. Et het trouwens, wat Wikipedia wel beweert, niks mit de tael van Gieterse verveenders te maeken die et daor hennebrocht hebben zollen. Et Stellingwarfs wodde daor, krek as ok in Echtenerbrogge, van ooldsher bruukt. (Foto en tekst: Henk Jager)

407. An ’t pad

In de buurtschop De Polle, niet veer van Blesdieke, ligt disse minicamping An ’t Pad. Dit bod van et mooie kampeerplak is an een ziedpad van et Kloniepad te vienen. De minicamping zels ligt an et Kloniepad. (Foto en gegevens: Henk Jager)