219. Douwe en Rinkje’s reed


In Der Izzerd staot an de Ruskemadenweg een eigen straotnaemebottien mit de naeme Douwe en Rinkje’s reed. ‘Reed’ is van ooldsher de Stellingwarver benaeming veur eem zaandweg of een oprit naor een huus. In dit geval gaot et om de reed van de femilie Smitstra. De foto mit gegevens veur ‘Stellingwarfs in ‘t wild’ wodden toestuurd deur Femmie van Veen van Hooltpae.

218. B&B ‘t Kragelhuus

An de Builerweg in Buil staot B&B ‘t Kragelhuus van de femilie Kragten. Op ‘e stallen van de vroegere boerderi’je bin twie smaekvolle kaemers mit elk een badkaemer beschikber veur meensken die hier van de mooie omgeving genieten willen. De femilie Kragten komt van oorsprong van Utrecht/Baarn, mar ze bin jaoren leden de drokte van de Raandstad ontvlocht. Op heur vesitekaorties staot de zin: Voel je thuus in ‘t Kragelhuus! As die kaorties op binnen, komt op ‘e ni’je kaorties vanzels te staon: Vuul je thuus in ‘t Kragelhuus! Now, thuusvulen doej’ je daor votdaolik! (Foto’s en tekst: Johan Veenstra)

217. De Tippe

‘Dit is iene van de huzen die bi’j Riemsoord in Appesche heurt,’ vertelt Akkie Zeilstra van Raevenswoold. ‘Ik hadde et al es vaeker zien en hadde de naeme nog de hieltied niet op ‘e foto zet. Vanmiddag kwam ik d’r weer langes en zag ik dat d’r butendeure een vrouw mit de bloemen in de weer was. Ik hebbe heur vraogd of ik een foto van de naeme maeken moch. Doe kwam heur man naor buten en gaf an dat hi’j dat bod zels maekt hadde. De buren hadden him verteld dat de veurige bewoner altied zee, as hi’j op huus angong: “Now, ik gao weer naor de tippe”. Dat vunnen de bewoners van now een mooie naeme veur heur huus. En inderdaod: et huus staot daor op et uterste tippien grond.’