De Ovend van augustus: Vituskarke Berkoop, Pollemannegien en proemetied

Lende, oost

De Lende aachter Boschhoeve in Ni’jberkoop (foto: Sietske Bloemhoff)

Hoe zit et now toch mit de karke van Berkoop?? Eerder wodde die altied gewoon ‘de karke van Berkoop’ nuumd. Een tal jaoren leden wodde et de hieltied meer de gewoonte om de Berkoper karke de Bonifatiuskarke te numen. Mar klopt dat aenlik wel? Is de karke van Berkoop wel een Bonifatiuskarke? In et artikel ‘Middelieuwse petroonheiligen in Stellingwarf’ van Rienk Klooster kuj’ in de ni’jste Ovend lezen dat dat niet et geval is en dat et in Berkoop om een Vituskarke gaot. In et vierde diel van zien serie ‘De Lende van begin tot aende’ vertelt Geert Lantinga weer ommeraek veul biezunderheden over de revier De Lende, mit daorbi’j opni’j prachtige oolde en ni’je foto’s. In ‘Dit plak dot me wat’ vertelt Andries van der Veen an redakteur Jannes Westerhof dat De Lende aachter Boschhoeve in Ni’jberkoop him nog altied veul dot. Henk Bloemhoff vertelt in zien artikel ‘Laete echo’s van Pollemannegien’ over de naemgeving van o.e. Ooldehoorn. De eerste versie van Ooldehoorn was een klein nederzettinkien in de buurt van de Kiekebarg, krek over De Kuunder bi’j Berkoop. Pollemannegien was de bi’jnaeme van de koehuder die an et aende van de 19e ieuw daegs in dat gebied te vienen was. Dit keer kuj’ ok weer mooie verhaelen lezen van o.e. Pieter Dijkstra (De proemetied), Sjoukje Oosterloo (Mien poesiealbum), Lily Köhler (Niet meer votdoen) en twie gedichten van Klaas Knillis Hofstra. Uteraord is d’r nog veul meer in de 32 bladzieden tellende Ovend te lezen. Aj’ De Ovend graeg alle keren toestuurd hebben willen, dan kan dat deur veur € 20,00 in et jaor lid te wodden van de Stellingwarver Schrieversronte. Et blad is ok in de losse verkoop, et kost dan € 4,00. De Ovend verschient zes keer in et jaor.