Pebliekspriezen manifestaosie haandboekbienen bekendmaekt

eerste pries

Oflopen zundagaovend, kot nao et ofsluten van Eupen Stal, wodden tiedens een speciaole bi’jienkomst bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop de pebliekspriezen bekendmaekt van de manifestaosie haandboekbienen. Veertig professionele en ammeteur haandboekbieners stuurden daorveur heur wark in. In de vier weken durende keunstroute weren al die veertig haandbunnen boeken tentoonsteld in de grote zael van et gebouw van de Schrieversronte. Et pebliek van Eupen Stal mocht mit mekeer uutmaeken naor wie de pebliekspriezen gaon zollen. Veur et in te bienen boek weren losse katerns beschikber steld van et keunstboek ‘Van schossel tot slingerpad’, dat oflopen veurjaor deur de Stellingwarver Schrieversronte uutgeven wodde. De meerste stemmen gongen naor Eva Kipp (Kloosterburen), de twiede pries was veur Baukje Scheppink (Haddegeriep) en de dadde pries gong naor Lenie Stamhuis uut Garnwerd. Veur de drie winners hadde de SSR drie keunstwarken en gedichten beschikber steld van Peter Hiemstra en Christine Mulder, Marjolein Spitteler en Willem Jan Teijema, en Christiaan Kuitwaard en Roely Bakker. Deur een vakjury wodde eerder, bi’j de prissentaosie van ‘Van schossel tot slingerpad’, op de eupeningsdag van Eupen Stal op 12 juli, et wark van An Taveirne (Brugge), Harrie Knoors (Roermond) en Sacha de Ven (Aduard) as beste anwezen. Uut et pebliek dat de formelieren invulde t.b.v. de pebliekspriezen bin acht naemen lot. Die acht meensken wodt een kursus haandboekbienen anbeuden. De kursus wodt op 8 november in Berkoop geven deur Jan Bosch en Corrie Los van de Stichting Haandboekbienen.

Op ‘e foto hierboven het Sacha de Ven krek de pries veur winneres Eva Kipp in ontvangst neumen, omreden laestnuumde mit vekaansie is. Links van heur de maeker van et keunstwark Peter Hiemstra en rechts dichteres Christine Mulder. Hiemstra leut him deur een gedicht van Mulder inspireren en verwarkte ok de tekst daorvan in zien keunstwark.

pebliek 10 aug

Roem veertig haandboekbieners en ere belangstellenden maekten de priesuutrikkinge mit. Rechts veuran Jan Bosch, veurzitter van Stichting Handboekbinden.

Marjolein en Willem Jan

Veur de drie pebliekspriezen die beschikber steld binnen deur de Schrieversronte zorgden Marjolein Spitteler/Willem Jan Teijema (zie foto), Peter Hiemstra/Christine Mulder en Christiaan Kuitwaard/Roely Bakker. 

Van de veertig dielnemers an de manifestaosie haandboekbienen weren neffens et pebliek van Eupen Stal dit de inzenders van et beste wark:

1. Eva Kipp

2. Baukje Scheppink

3. Leny Stamhuis

4. Annina Lingsma

5. Jan Bosch

6. Ans Buiting

7. Sacha de Ven

8. Jaap v.d. Visch

9. Hanneke Rutges

10. Duelles (Eva Kipp en Sacha de Ven)