De Ovend van december komt d’r an!

In de eerste weke van december verschient et laeste nommer van et Stellingwarver tiedschrift De Ovend van dit jaor. In ‘Et veuroffien’ kikt Schrieversronte-veurzitter Ype Dijkstra op et biezundere jubileumjaor weeromme. In et nommer is weer een grote verscheidenhied an artikels, verhaelen en gedichten opneumen. Zo is d’r een slim lezensweerdig artikel te lezen van dr. Oebele Vries over ‘De perochies van et vri’je Stellingwarf, in et biezunder West-Ni’jberkoop’. Redakteur Jannes Westerhof het et mit Jan de Vries van Wolvege over ‘Dit plak dot me wat’, Lily Köhler zorgde weer veur een mooie kollum en Willem Jan Teijema schreef twie prachtige sfeervolle gedichten. Mar d’r is vanzels nog veul meer in et twienendattig bladzieden tellende tiedschrift te zien en te lezen! 

De Ovend is te koop veur € 3,50 bi’j o.e. boekwinkel Bruna in Oosterwoolde en The Readshop in Wolvege. Wie liekewel lid is van de Stellingwarver Schrieversronte krigt De Ovend zes keer in et jaor toestuurd veur € 18,00.