Achtste ienakteraovend op 14 december

Op vri’jdagaovend 14 december is et alweer toe an de achtste ienakteraovend, die de Stellingwarver Schrieversronte dit jaor orgeniseert vanwegens et 40-jaorig jubileum. Op die aovend zullen d’r twie ienakters speuld wodden. De deur Harmen Houtman schreven speciaole jubileum-ienakter Veertig jaor, et fesien zal naor veuren brocht wodden deur T.Z.N., de tenielploeg van De Hoeve. De tenielklub ‘De hoek van Zevenwouden’ van Berkoop speult de hilarische ienakter De schriever veur et dörpsbelang van Trinus Riemersma. Die ienakter wodde indertied deur Sjoukje Oosterloo ommezet van et Fries in et Stellingwarfs.

Et doel was dat de aovend holen wodden zol in Berkoop, mar omreden daor (nog) gien geschikte ruumte veurhanen is, wodt d’r uutweken naor et MFC in Ni’jhooltpae.

Disse veurlopig laeste ienakteraovend kan d’r vanzels ok weer luusterd wodden naor prachtige meziek, daorveur zorgt et Onderdukerskoor van Berkoop. Tiedens de aovend zorgt de warkgroep Publiciteit opni’j veur een grote verlotting daor hiel veul mooie priezen mit te winnen binnen. Et pergramme begint om acht ure, de toegang is ommenocht.