De Ovend van feberwaori: Oosterse kontakten, kuiertocht en melkbussen

‘Om de streektael te bevodderen moej’ veural niet drammerig wezen,’ zegt Gerrit Dannenberg uut et Twentse Riessen in de ni’jste Ovend. In de serie ‘Oosterse kontakten’ praot redakteur Jannes Westerhof mit disse lerer Nederlaans, die him geweldig inzet veur et Twentse streektael. Naost schriever in et Twents is Dannenberg o.e. akftief veur de stichting Twentaal en is hi’j einredakteur van et Twentse tiedschrift Niejen Bodbreef van de Kreenk veur de Twentse Sproake.

Kuieren tussen Paosloo en Blesdieke

Ype, kuier Geert

Schrieversronte-veurzitter Ype Dijkstra kuierde tegere mit Geert Lantinga veurige zommer al es mooie route die in de ni’jste Ovend beschreven wodt. (Foto: Geert Lantinga)

In et eerste nommer van et ni’je jaor is een biezundere kuiertocht opneumen. Die tocht die diels anslöt bi’j et in 2013 eupende WaterReijkpad, gaot veur een groot pat deur de prachtige omgeving tussen Paosloo en Blesdieke. De kuier is uutzet en beschreven deur Geert Lantinga van Wolvege. Lantinga zorgde veur veul historische aachtergrondinfermaosie en mooie foto’s uut de omgeving van de kuier. In de kommende Ovends zal d’r vaeker ommedaenken wezen veur biezundere kuiers in de Stellingwarver regio.

Boris en Joris

De Ovend van feberwaori gaot uut aende mit een serie van prachtige verhaelen over de beide katten Boris en Joris. Boris en Joris bin de ‘leasekatten’ van Johan Veenstra. Mit riegelmaot vertelt Johan over de streken van Boris en Joris in zien digitaole dagboek, mar de kommende tied ok in De Ovend!

Melkbussehoogte

In De Ovend van feberwaori is opni’j een humoristisch verhael van Freddie de Vries opneumen. Dit keer vertelt de schriever én voetballer uut Hooltpae over et voetballejargon, en legt hi’j uut wat een balle op melkbussehoogte inhoolt…

IMG-20150106-WA0003

Over zien erverings in Osaka in Japan vertelt Anne Henk Bloemhoff; hi’j zorgde ok veur disse foto.

In de ni’jste Ovend is vanzels veul meer te lezen. Zo is d’r ok ommedaenken veur de tael, d’r bin gedichten te lezen van o.e. Attie Nijboer, en d’r is weer een mooi verhael in te vienen van Lily Köhler. Over et leven én de (streek)tael in de Japanse stad Osaka vertelt Anne Henk Bloemhoff, hi’j studeert in die miljoenestad Japans.