Erverings uutwisselen

IMG_7239

IMG_7242

Disse weke kwammen de vri’jwilligers van de grote winterveurleesaktie in alle Stellingwarver zorginstellings bi’j mekeer. Niet alliend de aktie zels is ondertussen een jaorlikse tredisie wodden, etzelde gelt veur de evaluaosie naoderhaand. Deur verschillende omstanigheden zoas o.e. ziekte kon niet iederiene dit jaor kommen, mar et grootste pat vertelde mekeer weer over zien erverings van dit keer. Overdudelik was dat de aktie weer arg positief erveren is, deur de meensken die naor de verhaelen luusteren, de zorginstellings én deur de veurlezers zels. Et naor mekeers erverings van et veurlezen luusteren en d’r mit mekeer over te praoten wodt ok as arg nuttig beschouwd. Schrieversronte-mitwarkster Immy Sloot die de aktie altied tiptop veurbereidt hadde ok disse middag weer goed veur mekeer. An et aende van de bi’jienkomst las schriefster Sjoukje Oosterloo heur verhael ‘Duvelskeunsten’ veur (zie foto’s), mit dat verhael wun ze een peer jaor leden de Stellingwarver Schrieversri’jepries. Alle veurlezers kregen van de Schrieversronte as daank et boek ‘Malle meraokels’ van Sjoukje Oosteloo mit. In jannewaori 2016 wodt de veurleesaktie opni’j holen. (Foto’s: Sietske Bloemhoff)