De Stellingwarver Rentmeestersrekens in drok

De Rentmeestersrekens van 1524-1531 bin belangrieke geschriften uut de eerste tied van de gemienten Oost-Stellingwarf en West-Stellingwarf, die eerder as grieteni’jen anduded wodden.

De grietmannen mossen verschillende soorten  inkomsten en uutgiften sekuur prissenteren in heur rekens en daor mossen ze jaorliks mit naor de Rentmeester-Generaol in Liwwadden, om ien en aander op te leveren en te bespreken. Behalve waor ze geld veur inbeurden en waor ze geld an uutgavven lees ie in de rekens ok over alderhaande belangrieke taeken. Zoas de dörpen inspekteren of de bewaopening wel voldoende was, meensken beboeten die een overtreding of misdrief begaon hadden, zorgen veur goed onderhoold van wegen, en al zo meer. Riegelmaotig ok mossen ze meensken oppakken en vaastezetten, en eventueel overleveren an et gezag in Liwwadden.

De rekens bestonnen an now toe allienig in heur oorspronkelike vorm, en dus in origineel haandschrift. Dat is slim lastig te lezen, mar op 19 meie verschienen ofschriften van beide rekens in drok, dus in ‘gewone letters’. Uutgever Stellingwarver Schrieversronte maekt zo een belangrieke bron beschikber veur sneupers en specialisten op et terrein van oonze vroege 16de-ieuwse geschiedenis. De Schrieversronte vreug en kreeg daorveur uteraord mitwarking van inkelde specialisten.

Een peer kundige kenners van oold schrift wodden bereid vunnen om de geschriften  te ’traanskriberen’.  Heur wark was al een posien klaor en verschient bi’jkotten  in een boekwark van 127 blz. Disse specialisten bin Jerem van Duijl, as promovendus bi’j de universiteit van Leiden doende mit onderzuuk naor de eventaoris van et Huus van de Duutse Orde. Van Duijl zorgde veur de traanskriptie van Stellingwarf-Oostaende. Sjoerd Galema is specialist (vri’jwilliger) an et Regionaal Archief Zutphen. Hi’j maekte een ofschrift van de rekens van Stellingwarf-Westaende. Pensioneerd taelonderzuker Henk Bloemhoff koördineerde en zorgde veur een kotte inleiding. Et eerste exemplaor van et ni’je boek wodt tiedens et Symposium 1517-2017 (op 19 meie in Berkoop) uutrikt an burgemeester Harry Oosterman. De pries van de uutgifte is € 15,-  De oplaoge is beparkt.