Drie ni’je bestuursleden Stellingwarver Schrieversronte

V.l.n.r.: Geertje Otten, Klaas van Weperen en Akkie Zeilstra

Tiedens de jaorvergeerdering van de Stellingwarver Schrieversronte op 18 meie wodde ofscheid neumen van de bestuursleden Peter Riksma (Zaandpol) en Jan Baas (De Oosterstreek). Beide bestuursleden weren neffens et huushooldelik riegelment nao zes jaor oftredend en niet herkiesber. Et laeste jaor was Jan Baas plaetsvervangend veurzitter omreden nao et ofscheid van Ype Dijkstra in 2016 – Dijkstra was doe negen jaor veurzitter west – een vakketure ontstaon was. De ni’je bestuursleden bin Geertje Otten uut Uffelte (van vroeger van De Hoeve), Akkie Zeilstra uut Raevenswoold en Klaas van Weperen uut Oosterwoolde. Van Weperen wodde benuumd as veurzitter van de stichting.

  

Plv. veurzitter Jan Baas bedaankt bestuurslid Peter Riksma veur die zien jaorenlange inzet veur de SSR; bestuurslid Hendrik Fokkema daankt Jan Baas veur zien jaoren as bestuurslid en veural ok veur zien grote inzet as plaetsvervangend veurzitter

De agenda wodde vlot deurwarkt; angaonde de jaorverslaegen weren d’r gien op- of anmarkings en ok bi’j de rondvraoge kwam d’r niks op ’e bodden.

V.l.n.r.: oold-veurzitter Ype Dijkstra, veurzitter Klaas van Weperen en plaetsvervangend oold-veurzitter Jan Baas

Nao et schoft vertelde Henk Bloemhoff as bestuurslid van SONT (Streektaelorgenisaosie Nedersaksisch Taelgebied) over de staand van zaeken angaonde de veerdere erkenning van et Nedersaksisch en dus ok et Stellingwarfs. Op et mement wodt warkt an een veerdere Nederlaanse erkenning van et Nedersaksisch; de verwaachting is dat ien en aander nao de zommer veur mekaander wezen zal. Sund 1995 is et Stellingwarfs al erkend onder diel 2 van et Europees Haandvest veur minderhiedstaelen.

Foto’s: Lenus v.d. Broek