‘De Vriendschap’ zingt Stellingwarver lieties

IMG-20160614-WA0014

Vanaovend, 14 juni, zong et koor ‘De Vriendschap’ van Makkinge as ofsluting van heur seizoen Stellingwarver lieties. Et koor dee dat op de prachtige brink in heur dörp. Is zoks now niet geweldige mooi?? Bin d’r meer koren die dit doen? Laot et oons weten!
Veur dit berichien mit foto zorgde Anneke Koopstra van de Warkgroep Publiciteit van de Stellingwarver Schrieversronte.