Netuurexkursie veur kiender in Else

DSC_5917

Woensdagmorgen 16 juni trok netuurexkursieleider Andries van der Veen van Wolvege d’r op uut mit een groep kiender van de schoele van Else. Dat gebeurde opni’j in et kader van et projekt Netuurexkursies t.b.v. et vak Hiemkunde in et basisonderwies. De orgenisaosie daorvan is in hanen van een speciaole warkgroep van de Stellingwarver Schrieversronte, waor Van der Veen ok diel van uutmaekt.

DSC_5955

 

DSC_5920

De exkursie was in et prachtige netuurgebied bi’j et Kannedemeer. Op ’e foto’s is liekewel te zien dat Van der Veen ok evenpies mit de leerlingen et meer ingong… In et gebied is ommeraek veul biezunders te zien wat et veurkommen van biezundere plaanten en dieren angaot. Mar ok over de gewone braandnettel vertelt Van der Veen de kiender. Hi’j lat zien hoe aj’ hielemaole gien last van prikkelderi’je hoeven te hebben aj’ de plaante vaastepakken. Aj’ dat mar op de juuste wieze doen! En doej’ et tóch verkeerd: vlakbi’j braandnettels gruuit haost altied wel hondsdraf. Aj’ mit blatties daorvan over de prikkelende huud wrieven is et zo weer over, neffens Van der Veen.

Van der Veen is riegelmaotig as exkursieleider de netuur in, zo verzorgt hi’j behalven veur de Schrieversronte ok exkursies veur Staotsbosbeheer.

Foto’s: Lenus v.d. Broek