December veurleesdaegen

Ok dit jaor orgeniseert de Stellingwarver Schrieversronte weer twie veurleesdaegen in december. Tiedens die daegen gaon roem twintig vri’jwilligers van de stichting uut Berkoop naor zowat alle verpleeghuzen een zorginstellings in de beide Stellingwarven. De aktie is bedoeld om de bewoners d’r van een extra aorige aktiviteit te bezorgen tiedens de soms wel es wat stille daegen tussen Kast en Oold en Ni’j. De aktie is butendat bedoeld om et belangrieke wark in de zorg ien keer in et jaor een betien mit te ondersteunen. Tiedens de beide daegen wodt d’r veural veurlezen uut de speciaole veurleesmappe, die saemensteld is deur de beide SSR-mitwarksters Saskia Douma en Trijnie Telkamp. Deur heur wodt de mappe alle jaoren weer anpast en anvuld mit ni’je verhaelen, zodat ondertussen een hiel ‘boekwark’ ontstaon is. Schrieversronte-mitwarkster Immy Sloot dot alle jaoren de hiele koördinaosie van dit slim wardeerde projekt. De veurleesdaegen bin dit jaor op donderdag 27 en vri’jdag 28 december.