Dokementaire Fochtelervene: van oergebied tot van levensbelang

Op et mement warkt filmmaeker Thomas Rovers uut Grunningen nog hadde deur an zien dokementaire over et Fochtelervene. Die dokementaire maekt hi’j in opdracht van de Stellingwarver Schrieversronte, die veur dit prachtige projekt een flink subsidiebedrag kreeg van Rabobaank Heerenveen-Zuidoost Friesland. Alle opnaemen veur de dokementaire bin intied maekt, Rovers is op dit mement drok in de weer mit et monteren van de film. Et doel is dat de dokementaire begin 2021 klaor is.  

Ontstaons- en laandschopsgeschiedenis

In de verhaelende dokementaire kommen veul verschillende aspekten an de odder die mit et Fochtelervene te maeken hadden, of nog hebben. Hoe ontston et gebied, wie woonden d’r, hoe leefden de meensken mit en op et vene, wat veraanderde d’r deur de jaoren henne.

   Veul ommedaenken is d’r veur de ontstaons- en laandschopsgeschiedenis van et gebied. In de film vertellen daor mit naeme dr. Roy van Beek (archeoloog) en promovendus Cindy Quik (fysisch geograaf) over. Beide bin verbunnen an de WUR (Wageningen University & Research), en bin deur laandschopshistorikus drs. Dennis Worst uut Else hierveur benaoderd. Worst, sund kot warkzem bi’j Landschapsbeheer Friesland in Beetsterzwaog, vertelt zels over de laandschopsgeschiedenis.

   An de dokementaire warkten o.e. ok Natuurmonumenten mit en streekkenner Otto de Vent. Ok Jan Oosterkamp, die een schoffien leden uut de tied raekte, is in de film te zien en te heuren. In et vroege veurjaor was Rovers nog op bezuuk bi’j Oosterkamp en maekte doe die opnaemen. 

Kenniscentrum SSR

De Fochtel heurt bi’j de vroegst bewoonde gebieden van Noord-Nederland. D’r was in elk geval al veur oonze jaortelling spraoke van bewoning. Dat wodde dudelik doe de bekende perf. A.E. Van Giffen in de dattiger jaoren van de veurige ieuw de grondsporen van een nederzetting uit de prehistorie ontdekte. Dat betekende ok dat d’r doe al spraoke west wezen moet moet van de invloed van et gebied op de meens en aandersomme. Veul bronmateriaol  wodt sekuur beweerd in et Kenniscentrum van de Stellingwarver Schrieversronte, zoas de kollektie van H.J. Popping en dat van et in 2005 uutgeven boek ‘Archeologie van de Stellingwerven’ van Sake Jager en Evert van Ginkel. 

Van oergebied tot van levensbelang

Mit deze briede opzet wil de Stellingwarver Schrieversronte veural zien laoten wat et gebied deur de ieuwen henne west is: van oergebied tot van levensbelang veur de bewoners tot et netuurgebied van now, antrekkelik veur de meensken in de buurt en veur toeristen.  

Thomas Rovers

Filmmaeker en historikus Thomas Rovers uut Grunningen verdiende in de Stellingwarver regio eerder al zien sporen mit et schrieven en regisseren van de speulfilm ‘Daor klept de klokke weer’, en kotleden verzorgde hi’j nog de opnaemen van een tal veurleesverhaelties veur ukken. Veur de Stellingwarver Schrieversronte zal hi’j ok veur de verfilming van verhaelen van Rob Zethoven, oold-huusdokter uut Berkoop, zorgen gaon.

Foto: Ype Dijkstra