Veurleesaktie in feberwaori gaot niet deur, wel verhaelen op YouTube

Gien veurleesaktie, wel verhaelen op YouTube!

Ieder jaor orgeniseert de Stellingwarver Schrieversronte begin feberwaori een grote veurleesweke veur de bewoners van zorginstellings en verpleeghuzen in Stellingwarf. Een grote groep vri’jwilligers lest dan op tal van plakken veur, in sommige instellings in meerdere ofdielings en huuskaemers. De veurleesaktie, die in 2008 uut aende gong, wodt altied arg wardeerd. Spietig genoeg kan deur corona de veurleesaktie dit keer niet deurgaon. Et doel is now liekewel om verschillende verhaelen op et Schrieversronte YouTube kenaol te plaetsen, zodat toch nog luusterd wodden kan naor tal van mooie Stellingwarver verhaelen. (Foto’s: Lenus v.d. Broek)