Drokke streekmark in Berkoop

streekmark 18 juli

Zaoterdag 18 juli weren d’r veul vri’jwilligers van de Stellingwarver Schrieversronte in aktie veur heur klub. Behalven de warkgroep die de de festivalpromosietoer en et meziekfestival in Appelsche zels orgeniseerde, stonnen Fettje Alten en Koop Oosterloo op de drok bezochte streekmark van Berkoop. Zi’j deden daor veur de SSR ommeraek goeie zaeken. Mar ok in et Schrieversrontegebouw was et gezellig drok vanwegens Eupen Stal. Daor was bestuurslid Jan Baas de hiele middag drok in de weer om de bezukers ok over de streekkultuur van Stellingwarf te vertellen.

Foto: Lenus van der Broek)