Een ni’j begin maeken

De Stellingwarver dienst was in de oolde karke van Berkoop (foto: Lenus v.d. Broek)

Zundagmorgen wodde in de karke van Berkoop et jubileumjaor van de Stellingwarver Schrieversronte ofsleuten mit een Stellingwarver dienst. Een kleine veertig meensken weren naor de oolde karke kommen waor dr’Rienk Klooster uut Liwwadden een preek hul over een ni’j begin maeken. Hi’j hul et karkevolk veur daj’ je altied ofvraogen moeten: waor bin ik mit an de gang en wat zol ik ok al weer? Et is dan belangriek om naor je oorspronkelike uutgangspunt weeromme te gaon. Niet de deur verschillende tredisies vaaastestelde dogma’s doen d’r dan an toe, mar de oorspronkelike bosschop van rechtveerdighied en gerechtighied. De Stellingwarver lieten wodden goed mitzongen bi’j et orgelspul van Arend Doornheim uut Oosterwoolde.

Zoe’n veertig meensken maekten de dienst mit (foto: Lenus v.d. Broek)

Dr. Rienk Klooster uut Liwwadden: ‘Ie moe’n je altied ofvraogen: waor bin ik mit an de gang en wat zol ik ok al weer?’ (foto: Lenus v.d Broek) 

De Stellingwarfstaelige lieten woddden goed mitzongen (foto: Lenus v.d. Broek)

Nao ofloop gongen de meerste bezukers mit naor et gebouw van de Schrieversronte om nog evenpies nao te praoten. Daor sleut Schrieversronteveurzitter Ype Dijkstra et jubileumjaor of mit eeen kotte toespraoke mit speciaole daankwoorden veur de meensken die de dienst mit meugelik maekt hadden omdat ok et geleuf een domein is waor de Schrieversronte him had veur maekt om de eigen tael bruken te kunnen. De preek van dr. Rienk Klooster zal in et feberwaorinommer van et Stellingwarver tiedschrift De Ovend opneumen wodden. 

Schrieversronteveurzitter Ype Dijkstra sleut et jubileumjaor of en daankte iederiene die o.e. de Stellingwarver dienst mit meugelik maekt hebben (foto Lenus v.d. Broek)