Twiedehaans boeken te koop

Vanof maendagmorgen 14 jannewaori liggen d’r bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop tal van twiedehaans boeken te koop. Daorbi’j gaot et niet alliend om romans, verhaele- en gedichtebundels, mar ok om infermetieve boeken. De boeken kosten mar een euro et stok, dus griep je kaans! De aktie duurt twie weken, van maendag t/m donderdag, tussen negen ure morgens en vier ure middags. En… wie et eerste komt het de grootste keuze! (Foto’s: Lenus van der Broek)