Elizabeth lest veur uut Piepmoes

Sund een posien is d’r op de facebookbladziede van de Stellingwarver Schrieversronte een ni’je aktiviteit te zien. Een aktiviteit veur kiender, en die wodt verzorgd deur Elizabeth Bergsma van Drachten, mar van vroeger uut Else.

Op elke donderdag lest Elizabeth een verhaeltien veur uut et boek In de bos van Piepmoes, dat indertied uutgeven wodde deur de Stellingwarver Schrieversronte i.s.m. de beide Stellingwarver gemienten. In et boek staon verhaelen die bedoeld binnen veur kiender van vier tot zeuven jaor, en die indertied ok verschenen in et schoelekraantien ’t Herenhoentien. De verhaelties gaon over de ondernemende Stellingwarver moes Piepmoes, die tegere mit zien kammeraoties in een mooie bos argens in Stellingwarf woont. Mar behalven kammeraoties, zoas zien buurman de molle, de gelegouw, de doeve, et roodbossien en nog veul meer ere dieren het Piepmoes ok een peer vi’janen. En dan bin de beide katten Klaos de Kaeter en Miep, et vrundinnegien van Klaos. En die beide kun de moes et leven soms knap zoer maeken. Mar gelokkig bin daor altied weer zien kammeraoden die him helpen om de katten vot te jaegen! En hoe: now, dat levert veur de kiender vaeks niet alliend spannende mar ok humoristische tefrelen op…

Elizabeth Bergsma is de laeste tied hiel aktief veur et Stellingwarfs op ‘e basisschoelen in Stellingwarf. Want al sund een een peer jaor verzorgt ze, tegere mit muzikaant Bas van Domburg, de warkwinkel ‘Stellingwarver gedichten en meziek’ veur alle groepen 5 van alle Stellingwarver schoelen. Die warkwinkel is onderdiel van et schoelebriede ‘De Veerkieker’, een vaast lesanbod binnen et onderwies waorin alle groepen ieder jaor een kulturele instelling, een museum, of een netuurinstaansie bezuken. Elke instelling zorgt, vaeks tegere mit een (beeldend) keunstener, veur een levendige en antrekkelike warkwinkel; op die wieze hebben de leerlingen weet van et kulturele arfgoed in heur leefomgeving as ze van schoele kommen. Binnen elke warkwinkel is d’r mitien ok ommedaenken veur et Stellingwarfs, in et geval van die van Elizabeth en Bas in et biezunder. Want groep 5 komt op bezuuk bi’j de Stellingwarver Schrieversronte en daor bi’j’ vanzels op een speulse en muzikaole wieze an de gang mit et schrieven in et Stellingwarfs. In et Stellingwarver tiedschrift De Ovend zal daor in et oktober- of decembernommer nog es flink ommedaenken veur wezen.

Omreden De Veerkieker vanwegens corona ok stille kwam te liggen kwam Elizabeth mit et veurstel om mit et veurlezen van Piepmoesverhaelties op Facebook toch wat veur de kiender doen te gaon. En dat idee was vanzels mitien veul enthousiasme veur! Dat sund een tal weken lest Elizabeth now elke donderdag een Piepmoesverhael veur op ‘e Facebookbladziede van de SSR. En jim moe’n daor beslist es naor luusteren en kieken, want wat dot ze as gien aander!!

Elizabeth volgde een peer jaor leden de kursus Stellingwarfs (foto: Lenus v.d. Broek)