244. Stellingwarver Koffie

Een auto mit et opschrift Stellingwarver Koffie zag ik tiedens mien fietstocht op 23 juli in de Braandemeer onder Ni’jlaemer. Op internet zag ik daj’ bi’j dit bedrief Stellingwarver koffie kriegen kunnen en dat ze koffiemesienen verkopen, et onderhoold doen en ze eventueel rippereren. (Tekst en foto: Johan Veenstra)