Et Stellingwarver voegelboek: standerdwark veur regio

 

Freddie de Vries en Ruurd Jelle van der Leij, vlak nao de officiële prissentaosie van ‘Et Stellingwarver voegelboek’  (foto Marije Kuiper)

Et Stellingwarver voegelboek: standerdwark veur regio

Zundagmiddag 23 december was de prissentaosie van ‘Et Stellingwarver voegelboek’ in et overvolle kefé ‘De rustende jaeger’ in Hooltpae. Et gong om een levendige en slim drok bezochte Schrieversronte-bi’jienkomst, waorveur ok flink wat jongvolk belangstelling toonde. Et Stellingwarver voegelboek is een fantastisch mooi boek wodden, dat mit recht een standerdwark veur de regio nuumd wodden kan. Al sund 2008/2009 bin auteur Freddie de Vries en fotograaf Ruurd Jelle van der Leij drok in de weer west veur et boek, en et risseltaot is d’r dan ok naor. De prachtige vormgeving is veur rekening van Richard Draaijer van ‘rood ontwerp’ in Kamerik, wiels Douwe Dijkstra van Printbase uut Sintjehannesge veur et drokken van et boek zorgde. Et boek is op A-4 fermaot, telt 288 bladzieden en is veurzien van een had kaft.

Auteur Freddie de Vries vertelt bi’j elke voegel over de biezunderheden d’r van, mar veural ok over de waornemings in et Stellingwarver gebied en waor aj’ de grootste kaans hebben om de voegels te zien.  Ruurd Jelle van der Leij, al krek zoe’n netuurliefhebber, maekte meraokels veul mooie foto’s veur dit boek. In een kot heufdstok wodt butendat ommedaenken geven an de verschillende soorten laandschop die we in oons gebied kennen. Dat is van belang, ok al omdat de grote verschillen in laandschop d’r mit de oorzaeke van binnen dat Stellingwarf iene van de gebieden in Nederlaand is mit de grootste voegelvariaosie.

Freddie de Vries, Ruurd Jelle van der Leij en Schrieversronte-direkteur Sietske bloemhoff vertelden an meer as honderd belangstellenden over et tot staand kommen van ‘Et Stellingwarver voegelboek’ én over heur butengewoon plezierige saemenwarking (foto: Marije Kuiper)

In de stampvolle zael kreeg eerst Schrieversronte-direkteur Sietske Bloemhofff et woord. Ze gong in op et belang van et boek en prees al et wark dat De Vries en Van der Leij uut de wege zet hebben. Et is een boek wodden dat riek is an infermaosie en dat komt ok omdat de beide manluden altied ommeraek oge hebben en had hebben veur de netuur. Et bin echte sneupers en dat dee ok weer blieken doe ze allebeide an et woord kwammen. Hoe heur interesse gruuide en hoe ze liefhebberi’je kregen an de netuur en an et fotograferen d’r van, zoks kwam allegeer op ‘e bodden. 

Eerste exemplaoren veur Bertus de Vries en Mark de Vries

Freddie de Vries gaf zien eerste exemplaor van ‘Et Stellingwarver voegelboek’ an zien ome Bertus de Vries (foto: Marije Kuiper)

Et aldereerste exemplaor van et ni’je boek wodde deur Freddie de Vries uutrikt an zien ome Bertus, die him op et pad van de netuur, en mit naeme de voegels, zette. Zo kreeg Freddie al jong mooie boeken van him, zoas ‘Zien is kennen’. Ruurd Jelle van der Leij rikte zien eerste exemplaor uut an zien netuurkammeraod Mark de Vries, een neve van Freddie. Op talloze netuurfotoreizen veur o.e. ‘Et Stellingwarver voegelboek’ gong Mark mit en maekte veur dat boek alderdeegst een foto van een koekoek… Op et mement dat die him nao twie uur waachten eindelik zien leut begaf Freddie zien kamera et…

‘Et Stellingwarver voegelboek’ wodde mit meugelik maekt deur It Fryske Gea, Staotsbosbeheer, Netuurmonementen, Voegelbescharming Nederlaand, Sovon en foto Rooijmans. Et boek is o.e. te koop bi’j The Readshop in Wolvege, Bruna Oosterwoolde en de Stellingwarver Schrieversronte.