Dwarrel?

Zoaj’ op de thuusbladziede zien kunnen, verschient daor eerdaegs de eerse ‘dwarrel’. Wat zol dat now toch wezen kunnen? Neffens et Stellingwarfs Woordeboek betekent et woord dwarrel o.e. ‘warvelwiend’. Mar d’r kan ok ‘dri’jbossel’ of  ‘gieseltoppe’ mit bedoeld wodden. Now dan! Mar es even bi’j die woorden kieken, toch?

Een ‘dri’jbossel’ is neffens etzelde woordeboek ‘een draaiing in het haar (bij mens, varken, koe). Daor wodt trouwens ok wel et woord ‘wierbossel’ of ‘warrebossel’ veur bruukt. Prachtig, vanzels, mar ja…

Dan mar es even bi’j et woord ‘gieseltoppe’ zien. Bi’j dat woord staon d’r mar liefst drie betekenissen: et zol gaon kunnen om een ‘drijftol’ of zweeptol’, mar ok om een ongedurig, drok en beweeglik maegien. En wat daenken jim van ‘big met ineengedraaid haar in de borstels op het achterwerk’?

Begriepen jim d’r al wat van? Nee? Now, eerdaegs wel heur… En eerdaegs is, in dit dwarrelgeval, vanof ien jannewaori!