Exkursie klokkestoelen

   

Op 26 meie gong een koppel volk van de Historische Verieninge van Oosterwoolde op exkursie langs een tal klokkestoelen in Stellingwarf-Oostaende. Op verzuuk van de H.V. vertelde Sietske Bloemhoff o.e. over de bouw en et gebruuk d’r van. Now en dan vulde Jan Koops heur verhael an deur over biezunderheden van sommige klokken te vertellen. Tegere bin ze doende mit een boek over de klokkestoelen en klokken in Stellingwarf. In Else ludede en klepte klokkeluder Hendrik Betten de klokken, mar ok Jan Koops bleek de klokkeluderstechniek aorig machtig te wezen! (Foto’s: Sietske Bloemhoff)