Tomke komt d’r an!

  

Ien groot feest, dát wodt et weer veur alle ukken in de hiele perveensie tussen 4 en 12 juni! Want dan kommen Tomke en zien kammeraoties, krek as ere jaoren, naor zowat alle ukkespeulplakken en kienderdagverblieven toe, ok in Stellingwarf. In die periode bin veurleesvri’jwilligers van de SSR in de weer om de kiender prachtige verhaelties over Tomke, et hontien Romke en Cornelia de kangeroe veur te lezen. En dat allemaole in de eigen tael, dus in de tael van de regio daor de kiender wonen!

Foto’s: Akkie Zeilstra