Fietsen deur et stroomgebied van De Lende: serie van drie Lenderoutegidsen now kompleet

  

Woensdag was et een feestelike aovend bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Nao et welkom hieten deur bestuurslid Hendrik Fokkema wodde daor et eerste exemplaor van et dadde diel van de  routegids ’Fietsen door het stroomgebied van De Lende’ uutrikt an kultuurwethoolder Sierd de Boer van Oost-Stellingwarf. D’r lag ok een eerste exemplaor klaor veur zien kollega van Stellingwarf-Westaende, mar spietig genoeg mos wethoolder Frans Kloosterman vanwegens griep verstek gaon laoten. De serie gidsen wodde schreven deur Geert Lantinga van Wolvege.

De heer De Boer leut in zien reaktie weten slim inneumen te wezen mit de gidsen. Niet alliend veur toeristen, mar ok veur de bewoners uut de eigen streek bin ze hiel weerdevol. Et dot nog al es blieken dat meensken heur eigen woongebied niet goed kennen en soms amper in de gaten hebben in wat veur mooi gebied ze leven. Ok de wethoolder hadde dat wel es erveren, zo zee hi’j, en hi’j wol daoromme zien vekaansies es wat vaeker in de eigen omgeving deurbrengen. De heer Lantinga dee vervolgens de suggestie om ni’je inwoners van Stellingwarf een routegids van heur naoste omgeving as welkomstkedo van de gemienten te geven.

Et eerste diel van de serie gaot deur et gebied tussen Tronde en De Hoeve en is 40 km; et twiede diel beschrift de route tussen De Hoeve en Blesdieke en is 36 km. Et ni’jste diel gaot deur et westelike diel van et stroomgebied van de revier en is 45 km. De routes sluten goed op mekeer an; et is meugelik om van de iene fietsroute veerder te gaon mit de volgende.

Veurdat liekewel et eerste exemplaor van de ni’je routegids overhaandigd wodde, vertoonde de auteur van de drie gidsen een speciaol ontwikkelde PowerPoint over et stroomgebied van De Lende. Daor wodde deur iederiene die disse biezundere aovend mitmaekte ommeraek van geneuten.

Eerder zorgde Lantinga al veur de routegidsen ’Kuieren in en om Wolvege’ en ’Langs oolde en ni’je hooltpaeden’. Mit de Lende-routegidsen is de suksesvolle serie routegidsen van de Schrieversronte now op tiene kommen. Veur de vormgeving van alle tien de gidsen zorgde Bauke Visser Koenders van Haulerwiek. De Schrieversronte is van plan en geef in 2017 opni’j twie routegidsen uut.