Expesisie schilderi’jen en foto’s van De Lende

Annie Ligthart (Foto: Andries van Huizen)

Tot en mit donderdag 30 meert kan tiedens kantooruren van de Stellingwarver Schrieversronte een biezundere expesisie bezocht wodden. Naor anleiding van et verschienen van et dadde diel van de driedielige serie routegidsen ’Fietsen door het stroomgebied van De Lende’ wodde vlak veur de prissentaosie daorvan een kleine expesisie inricht. In de grote zael van et SSR-gebouw in Berkoop bin schilderi’jen en foto’s te zien die allemaole te maeken hebben mit (et stroomgebied) de revier De Lende. De schilderi’jen die te zien binnen, bin van Jeltje Baas van De Oosterstreek en van Annie Ligthart uut Oosterwoolde. Daornaost zorgde Geert Lantinga, de auteur van de Lenderoutegidsen. veur een tal minder bekende historische foto’s van de Stellingwarver revier. De expesisie is van maendag tot en mit donderdag te bekieken tussen 9.00 en 16.00 ure bi’j de Schrieversronte in Berkoop. De toegang is vergees.