Freddie de Vries en Ruurd Jelle van der Leij winnen de H.J. Bergveldpries 2016 mit Et Stellingwarver Voegelboek

ssr-154

Op veurdracht van de jury kent et bestuur van de Stellingwarver Schrieversronte de H.J. Bergveldpries 2016 toe an Freddie de Vries en Ruurd Jelle van der Leij, schriever en fotograaf van Et Stellingwarver Voegelboek. Bi’j Et Stellingwarver Voegelboek gaot et om een boek waor de voegels in beschreven wodden die in et gebied Stellingwarf veurkommen of veurkommen kunnen. De dudelike, toegaankelike wieze van et beschrieven van al die voegels, et prachtige fotomateriaol en een register mit naost de Stellingwarver naemen ok de naemen in et Nederlaans en Latien maekt dit boek biezunder en uniek.

rj-en-freddie

Freddie de Vries (links) en Ruurd Jelle van der Leij vlak nao de prissentaosie van heur boek (foto: Marije Kuiper)

De H.J. Bergveldpries wodt toekend an personen of an instellings die heur inzetten, of inzet hebben, om et Stellingwarfs en de Stellingwarver streekkultuur uut te dregen, in schrift of op een aandere wieze. In heur besluut te kiezen veur Et Stellingwarver Voegelboek volgt et bestuur van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte de unanieme veurdracht van de jury.

Et is de eerste keer dat de Schrieversronte disse eervolle pries, bestaonde uut een geldbedrag en een penning, uutrikken zal. Et doel is om dat iens in de zes jaor te doen.

Eerder rikten de Stellingwarver gemienten Oostaende en Westaende de pries om toerbeurt uut.

De uutrikkinge zal wezen op maendagaovend 17 oktober in et gebouw van de Schrieversronte in Berkoop. De bi’jienkomst is veur geneudigden.