’t Vak Hiemkunde onderwarp in et kader van de Maond van de Geschiedenis 

hiemkunde-jan-14-11   hiemkunde-jan-3-14-11

hiemkunde-jan-2-14-11

Bovenste foto’s: D’r is veul hiemkundig lesmateriaol te zien in de pebliekshal van et gemientehuus in Wolvege. Op ‘e foto daoronder vertelt de heer Jan de Vries over de biezunderheden van et vak Hiemkunde in et basisonderwies. (Foto’s: Lenus v.d. Broek)

Oktober is de Maond van de Geschiedenis. In de pebliekshal van et gemientehuus van West-Stellingwarf in Wolvege is daoromme een tentoonstelling te zien van archiefstokken over de Hiemkundelessen die sund 1988 op ‘e Stellingwarver basisschoelen geven wodden.
Op vri’jdag 14 oktober wodde de tentoonstelling om 14.00 ure officieel eupend en gaf de heer Jan de Vries daornao een lezing over dit onderwarp in de raodszael. De heer De Vries was indertied heufd van de ofdieling onderwies van de gemiente en nauw betrokken bi’j et opzetten en invoeren van et vak Hiemkunde. Dat laeste was per 1 augustus 1988 op ‘e Stellingwarver basisschoelen.

Een wieziging van de wet leidde d’r in 1974 toe dat in de hiele perveensie Frieslaand et Fries as verplicht leervak invoerd wodden zol op alle legere scholen. Mit ingang van et schoelejaor 1980-1981 mos in et leerplan van de schoelen et vak Fries opneumen wezen. In de Stellingwerven leidde dat tot flink wat onrust.
Nao veul striederi’je en overleg tussen gemienten, schoelebesturen en de perveensie kreeg de regio uuteindelik ontheffing van de Friese verplichting en wodde et vak Hiemkunde invoerd. Dat, ok verplichte, vak zol vanof doe bestaon gaon uut zes heufdthema’s, en iene daorvan is de tael. De Stellingwarver Schrieversronte zorgt sund 1988 veur Stellingwarfstaelig lesmateriaol en lessen over de Stellingwarver streekkultuur.