Gedichten op stienen

Links: Johan Veenstra voert et woord; rechts: iene van de stienen mit een gedicht (© Lenus v.d. Broek)  

Zaoterdagmorgen 11 meie onthulde oold-borgemeister Gerard van Klaveren van Stellingwarf-Westaende in et netuurgebied de Rottige Miente in Ni’jtriene twieje van vier stienen mit Stellingwarver gedichten. Veurdat dat liekewel gebeurde hadde hi’j van raodslid René de Klein een replika van iene van die stienen kregen. De vier stienen, die verspreided liggen in dit biezundere en nog redelik oorspronkelike netuurgebied, bin et ofscheidskedo veur Van Klaveren. Hi’j was borgemeister van West-Stellingwerf in de periode 2005 tot 2017.

Schriever en dichter Johan Veenstra was vraogd en schrief de gedichten speciaol veur dit kedo. Veenstra voerde zaoterdag ok zels nog even et woord, en d’r was een kuier langs de stienen.

In et juninommer van et Stellingwarver tiedschrift ’De Ovend’ vertelt Johan Veenstra over et schrieven van de vier gedichten. Hi’j geft daorbi’j o.e. per gedicht an waoromme hi’j now juust dat gedicht schreef en waor aj’ et vienen kunnen. Over et gedicht dat op ’e foto te zien is, schrift hi’j:

De Scheene stroomt wondermooi deur dit prachtige gebied. Et waetertien schient in vroeger daegen greuven te wezen, mar veur mi’j is et een reviertien. Awwe over et fietspad in de richting van Munnikeburen gaon, staot d’r een prieelachtig infermaosiegebouwgien van Staotsbosbeheer an et waeter. In dit gebouwgien ligt de stienen plaete mit et gedicht Visker. Een visker die de foeken uutzet het, weer naor huus toe veert, en hoopt op een flinke vangst.