Psalm 8 in et Stellingwarfs

Kommende zundag 26 meie is et bekende Kwartettekoar van Hindrik van der Meer veur de 25ste keer in aktie in et kader van de ’Ofscheidstoernee’ van Hindrik die veurig jaor 80 wodde. Et koor is now over de helte van 44 optredens in karken overal in de perveensie.

Now zundag is et koor, mit begeleiding van fluite, klarinet, fagot en piano om 9.30 uur in de Deupsgezinde karke van Wolvege. Biezunder is dat dan ook een psalm in et Stellingwarfs zongen wodt. ‘Elke tael het et recht om heurd en spreuken te wodden’, is et devies van et koor. Niet alliend et Nederlaans en het Fries dus, mar krek lieke goed ok et Stellingwarfs. Om dat te onderstrepen zingt et koor mit en veur de Stellingwarvers Psalm 8 in die tael. Veerder staot de ni’je Friestaelige bundel “Hertslach” op et pergramme.

Psalm 8

Jow naeme, Heer, wodt prezen hier op eerde, 

jow majesteit , Heer, is van grote weerde. 

De kiendermonden numen Jow as Heer; 

Jow vi’janen en strieders bin niet meer. 

Zie ik de hemel mit zien goolden lochten: 

wat is de meenske dat Jow him bedochten? 

Jow maekten him krapan een engel liek 

en kroonden him as keuning van jow riek. 

De meenske heerst, hi’j het alles in hanen: 

schaopen en ossen, beesten van de lanen. 

Voegels en vissen, dieren uut et meer. 

Wi’j priezen hier op eerde Jow, o Heer.