Geoschatzuken: eerste Stellingwarver Geocache!

Geocaching is een spel dat intied over de hiele wereld speuld wodt, mar toch nog niet zoveul bekendhied het. Wat et percies is? Overal op de wereld liggen Geocaches verburgen: kleine ‘konteners’ daor een logboekien in zit en soms wat kleine ruilspullegies. D.m.v. op internet plaetste koördinaten kuj’ die zels opzuken gaon. Dat zuken doej’ gewoon mit je mobiele tillefoon! Ie hebben dan wel een gps-pergramme neudig waor aj’ koördinaten in onderbrengen. D’r bin veul gratis geocaching pergrammes die aj’ daelelaeden kunnen in de appstore of playstore.

Vanwegens de Stellingwarver Dag is d’r now ‘Geoschatzuken’ ontwikkeld, en dat is de eerste echte Stellingwarver Geoache! Die zuuktocht, daor Martine le Duc veur zorgde,  is op zaoterdagmiddag 31 oktober en gaot om 14.00 ure uut aende bi’j ’t Hokkien in De Hoeve. Tot 16.00 ure an toe kuj’ mit de tocht beginnen. Bi’j ’t Hokkien kriej’ een route uutdield en mit je tillefoontien woj’ vervolgens naor bepaolde plakken (koördinaten) in De Hoeve stuurd. Op elk plak moej’ een vraoge beantwoorden. Mit alle antwoorden op die vraogen kuj’ uuteindelik de juuste oplossing vienen van disse zuuktocht. Aj’ et Geoschatzuken goed daon hebben, kriej’ an et aende d’r van een aorige herinnering an dit eerste Stellingwarver Geoschatzuken!

De Stellingwarver Dag wodt orgeniseerd deur de Stellingwarver Schrieversronte i.s.m. Plaetselik Belang De Hoeve en JAWIS.