Prachtige Stellingwarver Dag op ’e Hoeve!

Zaoterdag 31 oktober wodde et een prachtige Stellingwarver Dag op ’e Hoeve! De middagaktiviteiten was ommeraek veul belangstelling veur, en datzelde gul ok veur et aovendpergramme. Veul meensken kwammen op et ofwisselende pergramme daorvan of, zodat de zael van ’t Hokkien hielemaole vol was. De Stellingwarver Schrieversronte, Plaetselik Belang De Hoeve en JAWIS kieken daoromme weeromme op een prachtig gezaemelik gebeuren en zullen in de toekomst zeker nog wel es weer wat mit mekeer ondernemen.

Foto’s, gaanzebodden, fietsen en geoschatzuken

tentoonst. 1

Veur de eupening van de tentoonstelling was een boel belangstelling (foto: Lenus v.d. Broek)

De middag begon mit de eupening van een foto-expesisie deur Schrieversronte-veurzitter Ype Dijkstra. Vuuf leerlingen van obs De Klaeter maekten daorveur foto’s mit verhaelties van plakken in De Hoeve die zi’j graeg beweerd zien blieven veur meensken die over vuuftig jaor in et dörp wonen.  Zi’j wodden daorbi’j assisteerd deur Geert Lantinga (geschiedenis en netuur) en Sietske Bloemhoff (et schrieven van verhaelen) en kregen een boekien mit heur foto’s en verhaelen en een Stellingwarfs winterboek veur kiender uutrikt. Iene van de leerlingen vertrouwde de Schrieversronte-veurzitter toe dat hi’j laeter graeg in De Hoeve wonen blieven wol. Ok was d’r een biezundere fotoprissentaosie van oolde foto’s mit daorin verwarkt de foto’s van de kiender, die speciaol klaormaekt wodde deur Jan de Vries van Wolvege.

leerlingen, 31-10

Merle, Kirsten en Age maekten prachtige foto’s en verhaelen veur de tentoonstelling (foto: Lenus v.d. Broek)

Veur de jongste inwoners kon d’r op et veld een Levend Gaanzebod speuld wodden o.l.v. Margriet Elzenaar en gongen oolderen mit Freddie de Vries van Hooltpae een netuurtocht op ’e fiets maeken deur de prachtige gebieden om et dörp henne.

Gaanzebod, 1

In groepies van drieje wodde o.l.v. Margriet Elzenaar et Levend Gaanzebod speuld (foto: Lenus v.d. Broek)

Freddie, tocht

Veur de fietsnetuurexkursie van Freddie de Vries was ommeraek veul wardering (foto: Lenus v.d. Broek)

Veul belangstelling was d’r ok veur de eerste Stellingwarver geoschatzuuktocht. Mit een smartphone en de webstee Geo Waypoint wodde deur Martine le Duc een route uutstippeld en konnen schatten, in dit geval de letters van et woord ‘klaeterjaeger’, vunnen wodden. Alle dielnemers kregen nao ofloop een speciaole oorkonde, en veur wie de goeie oplossing had was d’r een Stellingwarfs boek.

geoschatzuken, 1

Hiel veul belangstelling en wardering was d’r ok veur de eerst Stellingwarver geozuuktocht van Martine le Duc (foto: Lenus v.d. Broek) 

Ienakter, veurdrachten en meziek

Geke en Ype

Geke Dijkstra (veurzitter PB De Hoeve en SSR-veurzitter Ype Dijkstra eupenden de aovend (foto: Lenus v.d. Broek)

zael aovens 31-10

D’r kwam aovens veul volk naor ’t Hokkien (foto: Lenus v.d. Broek)

Nao de eupening deur Geke Dijkstra (veurzitter Plaetselik Belang De Hoeve) en Schrieversronte-veurzitter Ype Dijkstra begon de gezellige kulturele aovend, daor jong en oold op ofkwam, mit een oolde veurdracht over Jan Boer, die op kundige wieze deur Lieske Schiere van Hooltpae inleided en vervolgens naor veuren brocht wodde. De tekst stamt uut de 19e ieuw en heurt tot de ooldste teksten die in et Stellingwarfs bekend binnen. Veul wardering was d’r ok veur de ‘Scheve Schaats Band’, waorbi’j mit naeme de mooie meerstemmighied opvul.

Lieske

Lieske Schiere vertelde over Jan Boer (foto: Lenus v.d. Broek)

Scheve Schaats Band

Veul lof was d’r ok veur de ‘Scheve Schaats Band’ (foto: Lenus v.d. Broek)

Lammy Bruyns, 31-10

Lammy Bruyns leut prachtige lieties heuren, mit teksten van Harmen Houtman (foto: Lenus v.d. Broek)

Dat ze op ’e Hoeve liekewel niet allemaole mooi zingen kunnen leut de tenielploeg zien en heuren in een komische ienakter. Liekewel, nao et opstappen van de dirigent in die ienakter, kreeg et koor et wél veur mekeer om ‘Onder Moeders Paraplu’ mit mekeer in etzelde tempo en toonhoogte te zingen… Nao et schoft was d’r een twiede veurdracht deur Lieske Schiere, en daornao zorgde Lammy Bruyns veur een indrokwekkend optreden mit Stellingwarver lieties, waorbi’j ze heurzels op de moenieke begeleidede.

zael aovens 31-10

Ledewinaktie: zestien ni’je leden

Twaelf leden van de Stellingwarver Schrieversronte hullen overdag een ledewinaktie in en om et dörp henne. An et aende van de dag bleek dat tiedens die aktie mar liefst zestien meensken heur as lid opgeven hadden. Daornaost wodden nog talloze Stellingwarver boeken an de man brocht.

De Stellingwarver Dag is een initiatief van de Stellingwarver Schrieversronte en wodt mit veurbereided deur de Warkgroep Publiciteit (Anneke Koopstra, Gerrie Koopstra, Koop Oosterloo, Akkie Zeilstra en Albertha Zwaagstra). Intied is d’r al een verzuuk binnenkommen van een dörp om daor in 2017 veur een Stellingwarver Dag te zorgen.