Goed bezochte jaorvergeerdering SSR

jaorverg. 2016

Van rechts naor links de bestuursleden Jan Russchen, Hendrik Fokkema, Henk Koelma, Geke Zanen, Jan Baas, veurzitter Ype Dijkstra en direkteur Sietske Bloemhoff. Op ‘e foto ontbrekt Peter Riksma, die d’r vanwegens griep niet bi’j wezen kon. Foto: Lenus v.d. Broek

Mit et jaorverslag van 2015 gong de Algemiene Raod van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte tiedens de jaorvergeerdering op 12 meie unaniem akkoord. Zoe’n veertig leden van die Algemiene Raod maekten disse biezundere jaorvergeerdering mit. De jaorvergeerdering was biezunder omreden drie leden van et bestuur oftredend weren en niet herkiesber. Neffens et Huushooldelik Riegelment kun bestuursleden twie keer drie jaor diel uut maeken van et bestuur, veur de veurzitter geldt drie keer drie jaor. Dat laeste gul veur Ype Dijkstra, de ere beide oftredende bestuursleden weren Geke Zanen en Henk Koelma. Laestnuumde was vanof 2010 ponghoolder.

Ype en Geke, 16  Ype en Henk, 16

Ofscheid Geke Zanen en Henk Koelma    

Veurzitter Ype Dijkstra roemde in zien toespraoke de inzet van Geke Zanen. Zi’j was een slim betrokken bestuurslid en was altied uut op verni’jing. Daornaost was, mar blift ze ok aktief, zoas binnen de warkgroep H.J. Bergveldpries. Veul lof hadde de veurzitter ok veur ponghoolder Henk Koelma, die zien financiële zaeken altied slim nauwgezet uutvoerde. Mar ok nuumde Dijkstra de kwaliteiten van Koelma as et gong om de kontakten mit de overheden. Ok Henk Koelma blift nao zien vertrek nog wel es wat uut de wege zetten  veur de SSR.

Gerda en Hans

Gerda Hoogeveen en Hans Salverda bin de ni’je bestuursleden van de SSR

Benuming ni’je bestuursleden

Veur de vakketure die ontston deur et vertrek van Geke Zanen stelde et bestuur de Algemiene Raod veur om Hans Salverda van Zorgvlied te benumen. Salverda is al jaoren aktief veur de SSR op verschillende fronten. Zo zit hi’j o.e. in een warkgroep die doende is mit et schrieven van een biezunder boek over de historie van et greensgebied tussen Stellingwarf en Westervelde, mar dot hi’j ok alle jaoren mit an de sutelaktie. Veur de vakketure die ontston deur et vertrek van Henk Koelma stelde et bestuur Gerda Hoogeveen van De Fochtel kandidaot. Gerda Hoogeveen is nog onbekend binnen de Schrieversronte, mar dreegt et Stellingwarfs en de Stellingwarver streekkultuur een waarm hatte toe. Gerda Hoogeveen is in et daegeliks leven warkzem as financieel beleidsmitwarker van de gemiente Merum.

Henk, Geke, Ype

Ofscheid Ype Dijkstra, vakketure veurzitter

Jan Baas, de twiede veurzitter van de SSR, leut in zien toespraoke naor de vertrekkende veurzitter Ype  Dijkstra toe weten ommeraek veul wardering te hebben veur zien grote inzet al die jaoren veur de Stellingwarver Schrieversronte. ‘Et was butendat een geweldige ervering om in een bestuur te zitten mit zoe’n kundige bestuurlike veurzitter as jow al die tied weren,’ zo leut hi’j weten. Ok angaonde zien grote en enthousiaste inzet veur hiel veul Schrieversronte-aktiviteiten hadde Baas veul goeie woorden over.

Goeie woorden kwammen d’r ok van oold-bestuurslid Attie Nijboer, die twie jaor leden uut et bestuur gong. Omreden zi’j nog altied hiele goeie herinnerings an die tied het, wol ze ok nog graeg even et woord voeren. ‘Et vul me indertied niet mit om d’r mit op te holen, en dat zullen jim vast krek zo erveren,’ zo zee ze. ‘Mar et went ok wel weer, en d’r zal grif ok veur zorgd wodden dat jim allemaole nog mit riegelmaot benaoderd wodden om argens mit te helpen.’

Op dit mement is d’r nog een vakketure veur een veurzitter. Al bin d’r wel goenend benaoderd, et bestuur kon tiedens de jaorvergeerdering nog gien kandidaot veurstellen. Ype Dijkstra blift  blift nog evenpies betrokken bi’j et bestuur om de opvolging veur mekeer te kriegen..

Trofee 5

Stellingwarftrofee

Nao de bestuurswisseling wodde Ype Dijkstra extra in et zunnegien zet deur him de Stellingwarftrofee uut te rikken. Die trofee wodde een tal jaoren leden insteld en is bedoeld veur meensken die heur slim inzetten, of inzet hebben, veur de Stellingwarver tael en streekkultuur. Et bestuur, mar ok de leden, zo bleek wel uut de reakties in de zael, vun dat Ype Dijkstra de pries meer as toekwam.

Femmie, 16  Johan, 2  Henk, jaorverg.

Verhaelen en lieties

Nao et schoft weren d’r vermaekelike optredens van drie van de mitwarkers an de CD ‘Op  ’e luuster staon’. Femmie van Veen las twie prachtige humoristische verhaelen veur van H.J. Bergveld, wiels Johan Veenstra zien ‘goolden oolde’ verhael ‘Op ’e fiets vot’ vertelde. Tot slot zong Henk Bloemhoff de lieties ‘Oolde plaets’ en ‘Waor de Lende’, himzels begeleidende op ’e gitaar. . Hi’j sleut de aovend of mit een biezunder lied, ‘Op ‘e Fochtel in Stellingwarf’. Dat was toepasselik, want Dijkstra vint as oold-Fochteler De Fochtel et mooiste Stellingwarver plak.