Stellingwarftrofee veur Ype Dijkstra

Trofee 1

Twiede veurzitter Jan Baas overhaandigde de Stellingwarftrofee an Ype Dijkstra

Tiedens de jaorvergeerdering van de Algemiene Raod van de Stellingwarver Schrieversronte wodde op 12 meie de Stellingwarftrofee uutrikt an de vertrekkende veurzitter Ype Dijkstra. De Stellingwarftrofee wodde indertied insteld deur de Stellingwarver Schrieversronte en is bedoeld veur meensken die heur slim inzetten, of inzet hebben, veur de Stellingwarver tael en streekkultuur.

Bestuurlik en aktiviteiten: bried inzetber

Ype Dijkstra het him in zien periode as veurzitter ommeraek en altied mit veul enthousiasme inzet veur ‘zien’ Stellingwarver Schrieversronte. Niet alliend in bestuurlik opzicht, mar ok daor waor et gong om zien wark bi’j veul aktiviteiten zels. Zo dee veurzitter Dijkstra altied butengewoon enthousiast mit an de sutelaktie, de zo belangrieke verkoopaktie van Stellingwarver boeken. En as d’r tiedens een Stellingwarver Dag een coach neudig was veur een SSR-voetbalploeg, dan was ok dat veur him gien inkeld perbleem. Mar heufdtaeke was netuurlik et besturen zels, en daor wodde Dijkstra ommeraek in prezen in de jaorvergeerdering. In et biezunder zette Dijkstra him alle keren weer in om te perberen de bezunings daor de stichting de laeste jaoren mit te maeken kreeg tot een minimum te beparken.

Eerder gong de Stellingwarftrofee naor schriever Johan Veenstra en Ovend-redakteur Jannes Westerhof. De trofee zels is ontwurpen deur keunstener/keramist Peter Hiemstra van Berkoop.

Trofee 2a  Trofee 5

Links: De trofee wodt nog es goed bekeken deur Jan Baas, Ype Dijkstra en Sietske Bloemhoff

Rechts: De Stellingwarftrofee wodde speciaol ontwurpen deur keramist Peter Hiemstra van Berkoop

Veur de foto’s zorgde Lenus van der Broek