Grote veurraod twiedehaans boeken veur boekemark

15 SEPTEMBER BI’J BRUNA IN OOSTERWOOLDE

Op zaoterdag 15 september hoolt de Stellingwarver Schrieversronte een boekemark mit twiedehaans boeken bi’j boekwinkel Bruna in Oosterwoolde. Een peer maonden leden dee de Schrieversronte mit naeme onder de leden van de stichting een oproep om twiedehaans boeken daorveur beschikber te stellen. Ondertussen staon d’r in et Schrieversrontegebouw in Berkoop tientallen deuzen vol boeken die veur de mark inbrocht binnen. Mit ien oogopslag is te zien dat veur disse biezundere mark veul prachtige en vaeks weerdevolle boeken beschikber steld binnen. Veur liefhebbers van (vaeks uutverkochte) boeken is de mark op 15 september dan ok beslist een anraoder. Et advies is om niet te laete te kommen, want de verwaachting is dat veerweg et grootste pat in een mum van tied verkocht is.

De mark begint morgens om elf ure en duurt tot middags vier ure, temeensen… as de veurraod dan nog niet uutverkocht is! De opbrengst van de mark is bedoeld veur et financieren kunnen van alle jubileumaktiviteiten van de 40-jaorige stichting dit jaor, zoas de Stellingwarver ienakteraovenden en de literaire aovens.  

Een goeie maond laeter, op zaoterdag 27 oktober, hoolt de Stellingwarver Schrieversronte in Wolvege een twiede mark van twiedehaans boeken. Die mark wodt holen bi’j boekwinkel The Readshop an de Heufdstraote West.