Uutverkocht!

Uutverkocht!

Veertien daegen naodat et boek De dörpen van Stellingwarf in oolde beelden prissenteerd wodde is de ‘ni’je klassieker’ van Jan Koops en Jan de Vries uutverkocht. De Stellingwarver Schrieversronte leut 750 exemplaoren drokken, mar dat bliekt now al vusen te min te wezen. Tiedens de vierde sutelaktie-aovend van de Schrieversronte raekte de veurraod in Berkoop hielemaole op. Op dit mement bin de boeken alliend nog te koop bi’j Bruna in Oosterwoolde en The Readshop (Zwikstra) in Wolvege. Intied is al een herdrok van et boek besteld.

In De dörpen van Stellingwarf in oolde beelden bin van alle 39 Stellingwarver dörpen prachtige ofbeeldings van oolde prentbriefkaorten en foto’s opneumen. In eerste instaansie is daorveur een selektie maekt uut de omvangrieke verzaemelings van de beide auteurs. Daornaost leverden liekewel veul historische verienings en pattekelieren veul mitwarking deur ok biezunder fotomateriaol en gegevens beschikber te stellen.

Slim interessaant is ok de bi’jdrege van taelwetenschopper dr. Henk Bloemhoff. Bloemhoff zorgde veur de plaknaemeverklaorings van alle Stellingwarver dörpen; hi’j dee daor et laeste halfjaor nog extra onderzuuk naor.

De herdrok van et boek is mit een dag of veertien klaor, de verkooppries blift geliek: € 17,50. Veur de herdrok kan liekewel gien gebruuk meer maekt wodden van de kottingsbon van Boompers.